Home » ข่าว » เกษตรกรต้นแบบสงขลา67

เกษตรกรต้นแบบสงขลา67

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบด้านการเกษตร จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ที่เสียสละ และอุทิศตน เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน

นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานเสนอชื่อเกษตรกรต้นแบบ ประกอบด้วย 1. นายเจริญ ลิ่มสกุล​ อำเภอหาดใหญ่, 2. นายชาญวิทย์ รัตนชาติ​ อำเภอสิงหนคร และ 3. นายกรวิชญ์ มาระเสนา​ อำเภอเมืองสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *