Home » อินทผาลัมผลไม้แห่งเดือนรอมฎอน! “ผู้ว่าฯเจษฎา”มอบ413มัสยิดสงขลา

อินทผาลัมผลไม้แห่งเดือนรอมฎอน! “ผู้ว่าฯเจษฎา”มอบ413มัสยิดสงขลา

“ผู้ว่าฯ เจษฎา”​ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิม พร้อมมอบอินทผาลัมผลไม้ ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอน ให้แก่มัสยิดทั่วสงขลา ตามโครงการสานสัมพันธ์ชาวไทยมุสลิม

30 มีนาคม​ 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิม และมอบอินทผาลัม ผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอนให้แก่มัสยิดในจังหวัดสงขลา รวม 413 มัสยิดใน 14 อำเภอ และสำนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2566 โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ประธานชมรมอิหม่ามประจำอำเภอ นายอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายเจษฎา จิตรัตน์ กล่าวว่า เดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่เปี่ยมไปด้วยการอำนวยพรและความเมตตาของมุสลิมทั่วโลก เป็นช่วงเวลาของการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนของทุกปี เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดตลอดทั้งเดือน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติ ที่มุสลิมควรปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

“ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งผู้นำศาสนาถือเป็นภาคีสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างหลักคิดสำคัญให้เกิดความสงบสุขในสังคม”​ ผู้ว่าฯ เจษฎา กล่าว

เดือนรอมฎอนในปีพุทธศักราช 2566 ตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ถือเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งสำหรับชาวมุสลิมแห่งการประกอบคุณความดี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลาในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2566 โดยได้กำหนดพบปะเพื่อมอบอินทผาลัมผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอนให้แก่มัสยิดในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สร้างการรับรู้และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการละ การลด การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน ละความชั่ว และปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นไป ตามหลักการศาสนาในห้วงเดือนรอมฎอน ตลอดจนเป็นการสนับสนุน สืบทอด กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอิสลามให้คงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *