Home » ข่าว » “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว”ปัตตานีจัดงาน “วันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว”

“ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว”ปัตตานีจัดงาน “วันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว”

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2567) ที่ ห้องเพนดูล่า 1 โรงแรมปาร์คอิน ทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี มี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและ ผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 180 คน

นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวแสดงความยินดี ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้ นโยบายด้านสังคมของรัฐบาลให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงส่งเสริมสัมพันธภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคมมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมสมาชิก ตั้งแต่ยังวัยเยาว์ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจถ่ายทอดความคิดเชิงสร้างสรรค์ปลูกฝังค่านิยม และการสร้างเจตคติที่ดีเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในกฎระเบียบของสังคม มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ด้านนางสาวปาหนัน บัวสาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสถาบันครอบครัว

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม การจัดเวทีเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ จากคนในครอบครัวและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย”การแสดงของผู้สูงอายุ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงาน ดีเด่น ประจำปี 2566 การเปิดบูธนิทรรศการ/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพื้นที่และอื่นๆอีกด้วย
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *