Home » ข่าว » ‘โชติวัฒน์’ นำระดมทุน101ล้าน! สร้าง “ศูนย์โรคหัวใจ” รพ.หาดใหญ่

‘โชติวัฒน์’ นำระดมทุน101ล้าน! สร้าง “ศูนย์โรคหัวใจ” รพ.หาดใหญ่

โครงการ Life for Live ชีวิตต่อชีวิต รณรงค์หาทุนให้
“กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” จัดหาเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด รวมถึงระบบสัญญาณภาพ มูลค่ากว่า 101 ล้านบาท รองรัการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากทั่วภาคใต้ “บมจ.โชติวัฒน์” นำทีมร่วมรณรงค์จัดหาทุน

เวลา 13.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดแถลงข่าว โครงการ Life for Live ชีวิตต่อชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาศูนย์โรคหัวใจที่ทันสมัย รองรับการสวนหลอดเลือดและการผ่าตัดหัวใจ ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพร้อมคณะผู้แถลงข่าว นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่, นพ.ไพโรจน์วราชิต ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่, นพ.สริราม วิณณ์เศวต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่, นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะ พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้ง จำกัด,
นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน), นายเอกดนัย โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและขาย/ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน),บมจ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต (หรือ CMC) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดย “นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมจัดทำโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต เพื่อร่วมรณรงค์จัดหาทุนให้กับกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่ สนับสนุนการจัดหาเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด รวมถึงระบบสัญญาณภาพ รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท รองรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รับทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่ในฐานะโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดทั่วภาคใต้ สำหรับการรักษาเฉพาะโรคหัวใจมีจำนวนมากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดและสวนหัวใจ ที่มีอยู่เป็นเครื่องที่เก่ามากแล้ว และไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ CMC ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ“Live for Life ชีวิตต่อชีวิต” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ การสร้างห้องผ่าตัด รองรับเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ จำนวน 2 ห้อง รวมถึงระบบสัญญาณภาพที่ทันสมัย รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท ผ่าน “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่”
นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.หาดใหญ่ กล่าวว่า รพ.หาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาด้านโรคหัวใจผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษามากกว่า 1.11 ล้านครั้งต่อปี

ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจ เข้ารับการรักษามากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาเดิมมีอายุการใช้งานนานแล้วและไม่เพียงพอ จึงรองรับการรักษาผู้ป่วยสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจ กลุ่มผู้ใหญ่ได้ประมาณ 900 รายต่อปี และกลุ่มเด็ก140 รายต่อปีเท่านั้น
“หากโรงพยาบาล มีระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่ทันสมัย จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มากขึ้น โดยอุปกรณ์และเครื่องผ่าตัดหัวใจใหม่ควรมี 2 ชุด เพื่อรองรับการผ่าตัดรักษาหัวใจผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก” ผอ.รพ.หาดใหญ่ กล่าว และว่ารวมถึงการสร้างห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง และระบบสัญญาณภาพ คาดว่าต้องใช้งบประมาณราว101 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่และบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดหางบประมาณสนับสนุนหลากหลายกิจกรรม มียอดบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ แล้วประมาณ 37 ล้านบาท ในขณะที่ความจำเป็นที่เร่งด่วนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับการรักษามีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่อยอดการร่วมรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในครั้งนี้

“ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุน อาทิ การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล, การแข่งขันกอล์ฟการกุศล, กิจกรรมงานทอดผ้าป่า เป็นต้น ได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเข้ามาหลายล้านบาท รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 6 จังหวัด ในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้ และการเปิดตัวโครงการ Live for Live ชีวิตต่อชีวิต คาดว่าจะสามารถจัดหางบประมาณจากการบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดและสวนหัวใจ ชุดแรกให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้” นพ.ไชยสิทธิ์ กล่าวนายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ กล่าวเสริมว่า ผมก็เป็นคนไข้ที่มารักษา ใน รพ. หาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ได้เห็นและทราบมาว่ามีผู้ป่วยที่มารักษาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 3,000 คน เตียงนอนผู้ป่วยล้นออกมาถึงริมทางเดิน จึงเกิดความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือรพ.หาดใหญ่ ให้มีเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้โอกาสกับผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วขึ้นและมากขึ้น “ผมได้พบคุณหมอโรคหัวใจ คุณหมอสริราม วิณณ์เศวต จึงได้ทราบว่ามีความต้องการเครื่องมือผ่าตัดหัวใจที่ทันสมัย เพื่อช่วยผู้ป่วย ที่มีจำนวนมาก เพราะเครื่องมือที่มีอยู่เก่ามากแล้ว จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการซื้อเครื่องมือผ่าตัดโรคหัวใจ สร้างห้องผ่าตัดและอุปกรณ์สื่อสารเป็นเงินประมาณ 101 ล้านบาท”อีกทั้ง มีคุณหมอเพียง 2 ท่าน ซึ่งยังไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มคุณหมออีก 2-3 ท่าน ถึงจะช่วยให้การรักษาทำได้เพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น รวมถึงต้องมีห้องดูแลหลังผ่าตัดจำนวน 24 เตียงด้วย

โดยศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่ จะเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่มีเครื่องมือผ่าตัด ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี AI อันทันสมัย มาช่วยการผ่าตัดผู้ป่วยสูงอายุ และอีกเครื่องสำหรับผ่าตัดผู้ป่วยเด็กที่เราต้องใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อความแม่นยำในการรักษา “ทุกๆ ปีเราต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเป็นล้านบาทต่อปี” นายสมนึก กล่าว และว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2566 เราระดมทุนได้จำนวน 37 ล้านบาทแล้ว ซึ่งบริจาคโดยผมและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ สมาคม บริษัทต่าง ๆ ปัจจุบันยังขาดอีก 60 กว่าล้านบาท จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้รับข่าวสารนี้ จะได้มาช่วยกันให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้น โอกาสรอดชีวิตก็มีเพิ่มขึ้นทุกวัน เร็วขึ้น 1 วัน เราก็สามารถช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคน “นี่คือโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ และผมจะสานต่อเจตนารมณ์ ของคุณพ่อคุณแม่ คือตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งทั้งสองท่านได้เคยทำเป็นแบบอย่างไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว”นายสมนึก กล่าวด้วยว่าโครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต จะจัดกิจกรรมการสื่อสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาสั้น กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เป็นต้น โดย ผู้สนใจร่วมสร้างสาธารณกุศลบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุน จัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบ ที่ทันสมัยให้กับรพ.หาดใหญ่

สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 263-1-08544-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09-8670-2374 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนร่วมจัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบที่ทันสมัยให้กับ รพ.หาดใหญ่ร่วมกัน ในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *