Home » ข่าว » ม.อ. พัฒนาทักษะ ‘ให้การปรึกษา’ การสื่อสารแก่บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา

ม.อ. พัฒนาทักษะ ‘ให้การปรึกษา’ การสื่อสารแก่บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ (ม.อ.)​ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโครงการ Communication Skills Module 1 ตอน Counselors Competency Enhancement เสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาเพื่อการสื่อสารให้ตรงจุด ช่วยเหลือให้ทันใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณการให้การปรึกษาและการทำงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกตลอดจนสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณการให้การปรึกษาและทำงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567

โครงการ Communication Skills จัดขึ้นจากแนวคิดเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้วัยรุ่นมักจะประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน การเรียน ความรัก ครอบครัว เป็นต้น
ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา มีอาการเครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง บางคนอาจคิด ตัดสินใจโดยขาดสติ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม

ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ มุมมองใหม่ นำทางนักศึกษาสู่ความสำเร็จ โดย รศ. ดร.อริยา คูหา ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา การบรรยาย หัวข้อ มุมมองและกระบวนการในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างมืออาชีพ, ปลดล็อกทักษะการให้การปรึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มพลังการให้การปรึกษาด้วยเทคนิคระดับมือโปร โดย ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ และทีมงานทั้งยังมีการบรรยาย หัวข้อ ปลดล็อกสุขภาพจิต GenZ โดย ผศ. ดร.ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล การบรรยาย หัวข้อ ก้าวพ้นวิกฤตสุขภาพจิต ด้วยปรัชญาแห่งการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ The Art of Empathetic Communication โดย นพ. อานนท์ วิทยานนท์ จิตแพทย์ประจำบ้านวัยใสสงขลานครินทร์ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *