Home » ข่าว » อบจ.สงขลา จัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP “สงขลามหานครการเกษตร”

อบจ.สงขลา จัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP “สงขลามหานครการเกษตร”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนที่มาร่วมงานเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

โดยมี นางกชภัส สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร // กล่าวรายงาน

นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวต้อนรับ

เนื่องจากภาคเกษตรกรรม มีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของสงขลาให้เติบโตยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้กองส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดจัดโครงการงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดแสดง และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร และ OTOP จากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

2. เพื่อให้หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร

3. เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการทางการเกษตร การเสวนาทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของดีทั้ง 16 อำเภอจังหวัดสงขลาจากกลุ่มเกษตรกร และเอกชน จำนวน 100 กว่าร้านค้า รวมถึงมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 4 ประเภท คือ 1.มะพร้าวน้ำหอม 2.กาแฟสงขลา 3.ชันโรง และ 4.ไม้ประดับ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากกลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา และสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา

ขอขอบคุณภาพ/ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *