Home » ข่าว » รอไฟแดงด่านฯสะเดาแห่งใหม่ก่อนเปิดทางให้รถสินค้าขาออก

รอไฟแดงด่านฯสะเดาแห่งใหม่ก่อนเปิดทางให้รถสินค้าขาออก

รอ “ไฟแดง” ถนนเชื่อมบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย
ตอนที่ 1 ก่อนเปิดให้รถสินค้าขาออกผ่านด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ หลังถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน

นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นามหม่อม) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ทั้ง 2 ตอน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรเศษ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่
30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
ขั้นตอนต่อไป ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางด่านฯสะเดา
พร้อมในการเปิดเชื่อมกับด่านฯสะแห่งใหม่เมื่อไหร่ อย่างไร เนื่องจากด่านฯสะเดาต้องไปดูการก่อสร้างถนนเชื่อมกับมาเลเซีย (บูกิตกายูฮิตัม) ตอนที่ 1 ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดำเนินการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากตัวด่านฯสะเดาแห่งใหม่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างถนนของกรมทางหลวงกับถนนที่ อบจ.สงขลา กำลังดำเนินการ
“ด่านฯสะเดาเขาก็คงต้องไปดูความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัย เป็นอย่างไร แล้วจึงจะนัด
หารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อความชัดเจน” นายราวี กล่าว และว่า
การเปิดใช้ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดาแห่งที่ 2 โดยสมบูรณ์นั้น ขณะนี้แขวง
ทางหลวงสงขลาที่ 2 (นามหม่อม) ได้ของบประมาณเหลือจ่ายปี 2567 สำหรับการสร้างไฟแดงพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตทางแยกดังกล่าว จากเดิมที่จะมีการก่อสร้างจุดกลับรถ ซึ่งก็ต้องไปดูว่างานจะไปตรงกับงบประมาณเหลือจ่ายไหนบ้าง
“ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นงบฯเหลือจ่าย
เชื่อมโยงระหว่างภาค หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
หลวง หรือว่าปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่ ก็ต้องไปดูช่องทางของเงินก่อน ซึ่งทางกรมกำลังพิจารณาอยู่”
ส่วนแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบ
ประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากโครงการก่อสร้างแยก
ไฟแดงแล้วเสร็จการเปิดใช้ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดาแห่งที่ 2 จะสมบูรณ์
ด้าน นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา กล่าวว่า ตอนนี้ทางด่านฯกำลังรอให้ถนนเชื่อม
ด่านฯสะเดาแห่งที่ 2 กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ของมาเลเซีย ตอนที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร ที่อบจ.สงขลากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ที่กำหนดแล้วเสร็จตาม
สัญญาเดือนกันยายน 2567 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก
โดยบริษัทรับเหมาประเมินว่าการก่อสร้างน่าจะเสร็จได้ก่อนกำหนดสัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม 2567
“ถ้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านฯสะเดาแห่งที่ 2 กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ของมาเลเซีย ตอนที่ 1
แล้วเสร็จ ก็จะทดลองให้รถสินค้าขาออกเข้ามาใช้บริการด่านสะเดาแห่งใหม่ก่อน เพื่อเป็นการทดลองระบบของด่านสะเดาแห่งใหม่ และลดความแออัดของรถสินค้าบนถนนกาญจนวนิช ซึ่งในปัจจุบันมีความแออัดมาก
สำหรับโครงการถนนเชื่อมด่านฯสะเดาแห่งที่ 2 กับด่านบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย แบ่งออกเป็น 2
ตอน โดยตอนที่ 2 จะต้องรอการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศ ซึ่งทางมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อดูแบบของถนนเชื่อมของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยได้ออกแบบเสร็จแล้ว
ในขณะที่แบบถนนเชื่อมของทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่เห็นรายละเอียด เพียงแต่เห็นคอนเซ็ปต์เมื่อการประชุมครั้งล่าสุดที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
“ยังไม่แน่ว่าการประชุมครั้งต่อไป เราจะได้เห็นแบบรายละเอียดของฝ่ายมาเลเซียมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอามาให้เราดู 100 เปอร์เซ็นต์ที่เดียว แต่จะเน้นตรงจุดที่เชื่อมกันมากกว่า” นายเผดิมเดช กล่าว

เสร็จแล้ว’สายแยกทางหลวงหมายเลข4’
คู่ขนานมอเตอร์เวย์”M84”หาดใหญ่-สะเดา
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดา แห่งที่ 2 ตอน 2 ระหว่าง กม.61+200 – กม.62+596 ระยะทาง 1.369 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่อง
จราจร) เป็นคันทางคู่ขนานและเป็นถนน สายหลัก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
พร้อมสะพานก่อสร้างใหม่ 4 แห่ง และติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตาม
มาตรฐานกรมทางหลวง โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.57+100 ของมอเตอร์เวย์สาย 84 (กม.0+000) ซึ่งต่อกับโครงการฯ มอเตอร์เวย์สาย 84 ที่แยกทางหลวงหมายเลข 4 จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.62+596 ของมอเตอร์เวย์สาย 84 (กม.5+496) เชื่อมต่อกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2
ทั้งนี้ เนื่องจากด่านชายแดนสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบกที่ติดต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัม ของรัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นด่านที่มีปริมาณการค้ามากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนยานพาหนะผ่านแดนจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน
กรมศุลกากร จึงได้พัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการนำเข้า
และส่งออก สนับสนุนศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศ
ดังนั้น การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทาง
ถนน เป็นเส้นทางหลักในการเข้า-ออกด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับโครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ได้แบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอน 1 กม.57+100 – กม.61+200 และ ตอน 2 กม.61+200 – กม.62+596 โดย
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 2 ตอน ซึ่งจะช่วยให้การ
คมนาคมขนส่งมีความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา สนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *