Home » พบปะขรก.-กำนัน/ผญบ.ปัตตานี มทภ.4ย้ำดูแลทุกข์สุขประชาชน

พบปะขรก.-กำนัน/ผญบ.ปัตตานี มทภ.4ย้ำดูแลทุกข์สุขประชาชน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.10 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46, พันตำรวจเอก ประยงค์ โคตรสาขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมรับมอบนโยบายฯ

การมอบนโยบายครั้งนี้ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงรับทราบแนวทางการทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งแนวโน้มสถานการณ์ด้านการข่าว, การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) รวมทั้งแนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชน

ทั้งนี้?เพื่อนำแนวทางและนโยบายไปสนับสนุนการทำงานราชการให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จชต. ต่อไป

พลโท ศานติ ศกุนตนาค กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดลูกบ้านของตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ดูแลปกป้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้นโยบายสำคัญเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัดวงจรผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดทุกพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะผู้เสพฯ ที่มีความก้าวร้าว ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและการบำบัดฟื้นฟูรักษา

โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่แนวทางการบำบัด Camp 35 ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติดในพื้นที่ได้สร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีที่มีความสามารถได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน รวมถึงทำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่น่าท่องเทียวกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรา ตลอดจนขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลในการดูแลชุมชนด้วยความเข้มแข็งของผู้นำในพื้นที่

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำถึงในเดือนรอมฏอน ขอให้พี่น้องไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ รวมถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องไทยพุทธด้วย และร่วมรณรงค์ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสดใส ที่พี่น้องทุกคนจะได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละศาสนา ตลอดจนขอความร่วมมือ งด ซื้อ ขาย จุดประทัด ในห้วงดังกล่าว เพราะจะทำให้เกิดความสับสนและก่อให้เกิดอันตราย หากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งยานพาหนะ สิ่งแปลกปลอม ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *