Home » สตูลป้องกัน​ยาเสพติดเชิงรุก! เร่งบำบัดฟื้นฟูควบคู่เต็มรูปแบบ

สตูลป้องกัน​ยาเสพติดเชิงรุก! เร่งบำบัดฟื้นฟูควบคู่เต็มรูปแบบ

สตูลป้องกัน​ยาเสพติดเชิงรุก! เร่งบำบัดฟื้นฟูควบคู่เต็มรูปแบบ

28 กุมภาพันธ์​ 2566 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อกำชับและเน้นย้ำการดำเนินการตามมติที่ประชุมและข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการแบบบูรณาการ ให้มีการจัดตั้ง

และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ในประเด็น ด้านการสร้างการรับรู้ เน้นหมู่บ้าน ชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการปราบปราบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อเนื่อง ด้านการบำบัดรักษา

รวมทั้งฟื้นฟูสภาพทางสังคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในด้านป้องกัน ปราบปราม และบำบัด รักษายาเสพติดของอำเภอต่าง ๆ รวมถึงผลการ จับกุมยาเสพติดของหน่วยงานฯ

ที่ประชุมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดสตูล ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเวพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

โดยได้มีการนำคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียน พบปะนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้งในพื้นที่ 7 อำเภอ เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,500 คน

นอกจากนี้ ศอ.ปส.จังหวัดสตูล ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งผลการตรวจไม่พบยาเสพติดอีกด้วย

นายชาตรี ได้กล่าวกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดในทุกพื้นที่ พร้อมเร่งบำบัดฟื้นฟูควบคู่อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งยังได้ย้ำทุกส่วนราชการ ให้สอดส่องดูแลบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่รัฐบาลให้เป็นนโยบายสำคัญ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันอย่างจริงจัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *