Home » ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนนาทวี! วชช.พัฒนา​ตามมาตรฐานOTOP

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนนาทวี! วชช.พัฒนา​ตามมาตรฐานOTOP

“วชช.สงขลา”​ มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวี สอดรับการดูแลสุขภาพ “นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ”​ พร้อมออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนา​สู่สินค้า OTOP

วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางปาริชาต ชูสุวรรณ นางสาวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวี ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ) และนางสาวศยามล รัตนมณี ผู้ประสานงานอำเภอนาทวี ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท่าปาน หมู่ 8 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรรักษ์ทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์รักษ์บ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรทุ่งลัง หมู่ 9 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นางสาวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของโครงการ​ฯ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมรวมกลุ่มระดมความคิดของชุมชน เพื่อให้เกิดตราสินค้าต้นแบบที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสามารถรับการรองรับผ่านเกณฑ์ โดยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งมีวิทยาลัย​ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมเริ่มคลาน คือ ค้นหาศักยภาพของพื้นที่เริ่ม, เริ่มตั้งไข่ คือ ตั้งกลุ่ม ค้นหาวัตถุดิบในพื้นที่, เริ่มเดิน คือ อบรม ฝึก พัฒนาทักษะให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเริ่มวิ่ง คือ อยู่ในกระบวนการนี้ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

“นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ”​ เริ่มจากภาวะของโรคภัยที่เข้ามาในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีใกล้ตัว รวมไปถึงในพื้นที่ปลูกผัก ปลูกพืชสมุนไพรมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ “นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ”​ ด้วยการเริ่มจากสิ่งที่มีใกล้ตัว ดูแลสุขภาพด้วยการทำทานเองจนสามารถสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรพื้นถิ่น ได้แก่ ยาหม่อง เทียนหอม ยาเหลือง ผลิตภัณฑ์จากผักพื้นถิ่น ได้แก่ น้ำผัก เมี่ยงคำรักษ์สุขภาพ สลัดผัก ผักปลอดสาร และผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น ได้แก่ กล้วยฉาบหลากรสชาติ ผงกล้วยขมิ้นชันยาหวาน เครื่องแกงสมุนไพรตำมือ ไตปลาแห้งสมุนไพรตำมือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท่าปาน หมู่ 8 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี

เป้าหมายของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งได้ติดตามและประสานการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวี ตามเกณฑ์มาตรฐานและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *