Home » 26กุมภาฯวันสหกรณ์​แห่งชาติ! “ผู้ว่าฯสงขลา”​มอบโล่บุคคล-องค์กร​ดีเด่น

26กุมภาฯวันสหกรณ์​แห่งชาติ! “ผู้ว่าฯสงขลา”​มอบโล่บุคคล-องค์กร​ดีเด่น

วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์​ “ผู้​ว่าฯสงขลา”​ นำข้าราชการน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ดีเด่น

26 กุมภาพันธ์​ 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” กล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกร พร้อม อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วน​ราชการ​ และภาคส่ว​นที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​อย่างพร้อมเพรียงกัน​ ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีกิจกรรมวางพานพุ่มสักการะแด่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น และนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ ประจำปี 2566 ได้แก่ 1. สหกรณ์เกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด และ 2. สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด

รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์เกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด

รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ นายไพโรจน์ นุ่นสวัสดิ์ (ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด) และ ว่าที่ร้อยตรี ศิริวัฒน์ สุวรรณโณ (อดีตประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด) ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้แก่ นางสาวสุนิษา สุขสวัสดิ์ (รองผู้จัดการสหกรณ์เกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด) ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ นายเสถียร บริสุทธิ์ (ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตร เมืองสงขลา จำกัด)

รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์ผู้ผลิตยางและพารา) ได้แก่ นายจรูญ ศิริทวีกูล (ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางงาม จำกัด), นายร่อซัก บินสัน (ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนบ้านดอนขี้เหล็กจำกัด), นายจิต เพ็ชรกาล (ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านป่ายาง จำกัด)

นักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์บริการ ได้แก่ นางสาวฟารีดา หมัดอาดำ (ผู้จัดการสหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่) นักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ 1. นายกชกร แก้วนะ (ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านป่าชิง จำกัด) 2. นางโสดา แก้ววิชิต (ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ละไมล์ จำกัด)

นักสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ 1. นายจำลอง แก้วพิทยานนท์ (ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขสงขลา จำกัด) 2. นางศิริรัตน์ บวรประภาพงศ์ (ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หาดใหญ่ จำกัด) และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นายศตวรรษ จันทร์ทอง (ประธานกรรมการสหกรณ์เกษตรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จำกัด) นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา เผยว่า ในปีนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด​และกระบวนการสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมมา

ตั้งเเต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์​ 2566 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีผู้ร่วมบริจาคกว่า 200 คน, กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ โดยใช้สถานที่อำเภอควนเนียง ช่วงค่ำมีการเลี้ยงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกระบวนการสหกรณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์​ 2566 มีการวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ มีกระบวนการสหกรณ์มาวางพานพุ่มกว่า 130 สหกรณ์

นายธนะวิทย์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนสหกรณ์จังหวัดสงขลาว่า นโยบาย​หลัก เน้นการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้มีกำไร ไม่ขาดทุน ทุกสหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีการทุจริต โดยสร้างสหกรณ์เกษตรให้มีความเข็มแข็ง เพื่อบริการให้สมาชิกทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา เข้ามาเป็นสมาชิกในจังหวัดสงขลา 100 เปอร์เซนค์ โดยเน้นการพัฒนาสมาชิกเป็นหลัก

การส่งเสริมอาชีพ สร้างให้มีรายได้ ซึ่งสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกนำไปประกอบอาชีพ ทางสหกรณ์จะเน้นการตลาด

“หัวใจในการขับเคลื่อนคือ สมาชิกอยู่ดีกินดี ให้สมาชิกสามารถ​ผลิตต้นทุนต่ำ จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น พร้อมกับผลิตสินค้าที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค” นายธนะวิทย์ กล่าว

นางสาวบุญเจื้อ แก้วดำรงค์ ประธานสหกรณ์เกษตร​คลองหอยโข่ง จำกัด ​ที่ได้รับ​รางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ เผยว่า ในฐานะประธานสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

สหกรณ์เกษตร​คลองหอยโข่ง​ฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นำมาประยุกต์​ใช้ในองค์กร ทำให้สมาชิกคลองหอยโข่งนำไปใช้ในครัวเรือนด้วย ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับจังหวัด นับเป็นสิ่งที่ดี เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *