Home » ดันสงขลาสู่จุดหมายไมซ์ ยกระดับศูนย์กลางจัด Event

ดันสงขลาสู่จุดหมายไมซ์ ยกระดับศูนย์กลางจัด Event

สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานไมซ์นานาชาติ ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางจัด Event พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

1 มี.ค. 66 ที่ห้องประชุมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่การจัดงานอีเวนท์ระดับนานาชาติและส่งเสริมเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์สำหรับผู้จัดงานอย่างยั่งยืน

จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองการเป็นเมือง MICE City จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB (ทีเส็บ) ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านจัดงานไมซ์หลากหลายรูปแบบและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดงานอย่างครบครันในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสงขลาได้ดำเนิน

การงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านเทศกาล Festival Economy อาทิ การจัดงาน Hatyai 21 และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อต่อยอดการดึงงานระดับประเทศและนานาชาติมาจัดภายในจังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัด Event หลังการประชุมหารือ รองผู้ว่าฯสงขลา พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมแถลงข่าว Festival Economy for Songkhla MICE City โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แผนการพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน, ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และการเปลี่ยนแปลง, นโยบายการพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล, ทิศทางและอนาคตสงขลากับแนวทางการเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่, อัตลักษณ์ของเมืองสงขลา City DNA, ความน่าสนใจและความ

โดดเด่นของหาดใหญ่, นโยบาย/ทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนงาน Festival Economy, ศักยภาพและความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ (Mega Events) และสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ณ ปัจจุบัน และความสอดคล้องของแหล่งท่องเที่ยวต่อนักเดินทางรุ่นใหม่

นายกองเอก พุทธ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสําคัญที่จังหวัดสงขลาและหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นได้ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา ไมซ์ซิตี้ ด้วยงาน Festival Economy ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจึงจะสามารถประสบความสำเร็จต่อไปได้ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ทีเส็บ, สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่

“การให้ความรู้ ความร่วมมือ เชื่อมั่นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา ไมซ์ซิตี้ และการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาผ่านการจัดงานเทศกาล Festival Economy” รองผู้ว่าฯ สงขลา กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *