Home » 4เดือน‘นายกวันชัย’สะสาง! ขอบคุณสท.-ปชช.ร่วมมือ

4เดือน‘นายกวันชัย’สะสาง! ขอบคุณสท.-ปชช.ร่วมมือ

4 เดือน “นายกวันชัย” เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้บริการและลดความเดือดร้อนประชาชน ทั้งซ่อมแซมถนน เพิ่มไฟฟ้า แสงสว่างให้สะดวก ปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ระบุ 6 เดือน ไม่มีขยะตกค้างทุกชุมชน เผยได้งบโยธาฯพัฒนาลานว่าว-ลานแคมป์ปิ้ง ขอบคุณสท.-ประชาชนให้ความร่วมมือพัฒนานครสงขลาให้น่าอยู่

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวถึงการทำงาน 4 เดือนแรกว่า เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ซึ่งตั้งแต่เริ่มเข้ามาวันแรกก็ได้สร้างความร่วมมือทุกมิติ และแถลง

นโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา พร้อมเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

“ผมเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งสภาเทศบาลฯได้ผ่านการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ไปแล้ว ทำให้นโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย”

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เห็นถึงปัญหาต่างๆ จึงให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางโครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน มาดำเนินการแก้ไขเรื่องที่จำเป็นก่อน เช่น ความปลอดภัย บรรเทาช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่ ซ่อมถนนหนทางที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนเพิ่มและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลับมาใช้บริการประชาชนได้ทั่วถึง

นายวันชัย เผยว่า ได้พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือความไม่พร้อมเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ยกตัวอย่าง รถเก็บขยะขนาด 12 ตัน ตามบัญชีพัสดุมี 13 คัน แต่สามารถใข้งานได้เพียง 7 คัน ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการซ่อมแซม แต่เราก็พยายามบริหารในจำนวนอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เต็มที่ ถนนสายต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายและมีสภาพทรุดโทรม ได้ขออนุมัติจากสภาฯในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 22 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซม 21 เส้นทางในเขตเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งได้ขอใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ในการดูแลความปลอดภัย แสงสว่าง ในการสัญจรให้ประชาชน

“จะเห็นว่าตามแหล่งท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าสงขลา ตามชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ มีการปรับภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาด มีไฟแสงสว่างมากขึ้น ซึ่งได้รับคำชมอยากจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก”

ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลามีมติให้เราเป็นแบบอย่างทางด้านวัฒนธรรมก็มีองค์กรมหาชนหลาย ๆ องค์กร อยากขับเคลื่อนเมืองเก่าสู่มรดกโลก มีการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในการที่จะเปลี่ยนหลอด LED แทนระบบเก่า ซึ่งจะดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้

“ปัญหาการจัดเก็บขยะตกค้าง เราได้พัฒนาการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดเก็บขยะครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้ไป 6 เดือนขยะในเทศบาลนครสงขลาจะไม่มีตกค้าง”

ปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ ที่ยังคารังคาซัง ไม่ว่าจะเป็นสภาพขรุขระ บนถนนปละท่า(หน้าร.ร.วรนารีเฉลิม) ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าสามารถดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้ ส่วนโครงการหัวพญานาคเฟส 2 ซึ่งหยุดชะงักช่วงโควิค- 19 ก็ต้องดำเนินการต่อ

สำหรับอาคารอะควาเรียม จะปรับปรุงเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมด้านการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเรามีโรงเรียนเทศบาลที่มีคุณภาพจำนวน 5 โรง

นายกวันชัย กล่าวว่า ทุกโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน และเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเราจะดำเนินการให้เสร็จต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ

“ผมเชื่อว่าปัญหาจะถูกแก้ได้ ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกัน เพื่อสร้างเมืองสงขลา ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป”

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า การพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ บริเวณลานว่าว จนถึงลานแคมป์ปิ้ง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 60 ล้านบาท พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายให้กับพี่น้องประชาชนในปี 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *