Home » ยาเสพติดเลิกได้!หากมุ่งมั่นที่จะเลิก “ผู้ว่าฯสงขลา”​ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

ยาเสพติดเลิกได้!หากมุ่งมั่นที่จะเลิก “ผู้ว่าฯสงขลา”​ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

“ยาเสพติดเลิกได้ หากตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเลิก” ผู้ว่าฯสงขลา ปล่อยแถวหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ออกระดมกวาดล้างยาเสพติด อำเภอเทพา พร้อมเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ย้ำแนวทางแก่ผู้เข้าอบรม

“ยาเสพติดเลิกได้ หากตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเลิก” ผู้ว่าฯสงขลา ปล่อยแถวหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ออกระดมกวาดล้างยาเสพติด อำเภอเทพา พร้อมเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ย้ำแนวทางแก่ผู้เข้าอบรม

8 มีนาคม​ 2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพา ที่ 8 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย กวาดล้างยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา พันเอก ปัญญาพล สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา พร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โดยยึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา” และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้รับการอบรม ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างเข้าใจ พร้อมทั้งต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพาจำนวน 50 คน ที่มาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 15 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 20 มีนาคม 2566

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร บุคลากร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา โรงพยาบาลเทพา สถานีตำรวจภูธรเทพา สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่วนราชการระดับจังหวัด เครือข่ายครู และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่ 8

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพื้นที่ภายในชุมชนเพื่อเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟู อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระยะเวลา 15 วัน เป็นอย่างน้อย

สำหรับจังหวัดสงขลาได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ และทหาร ภาคเอกชน และผู้นำในพื้นที่ ซึ่งมีความห่วงใยกับสถานการณ์ยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรม “ยาเสพติดทุกประเภท เลิกได้ หากผู้ติดตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเลิก”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *