Home » จังหวัดสงขลาระดมความเห็น เป้าหมายพัฒนา20ปีส่งสภาพัฒน์

จังหวัดสงขลาระดมความเห็น เป้าหมายพัฒนา20ปีส่งสภาพัฒน์

ทุกความเห็นมีความสำคัญกำหนดทิศทางการพัฒนา จังหวัดสงขลาเชิญคนสงขลาร่วมแสดงความคิดเห็น เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ส่งสภาพัฒน์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

“เป้า 20 ปี เป็นเรื่องที่หนึ่งที่จังหวัดจะต้องทำเป้าหมายการพัฒนา 20 ปี 2566-2585 ซึ่งในส่วนนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565”

ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยให้รวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อมากำหนดว่า อีก 20 ปีข้างหน้า แต่ละจังหวัดจะมีทิศทางการพัฒนาอย่างไร

โดยจะแบ่งเป็นช่วงเวลารอบละ 5 ปี ซึ่งจะเสนอความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม ภาคสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเปราะบาง “เราจะนำเอาความเห็นของทุกคนมาประมวลร่วมกันภายใต้ฐานบริบทความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน และโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” นายเสฐียรพงษ์ กล่าวและว่า

การให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น ดำเนินการผ่านในหลากหลายช่องทาง ซึ่งช่องทางหนึ่งคือ การใช้สื่อออนไลน์

เพื่อให้ทุกกลุ่ม ให้แต่ละคนที่อยากให้จังหวัดสงขลาเราพัฒนาในด้านไหน อยากจะให้มีโครงการอะไร อยากจะให้มีกิจกรรมอะไร เพื่อมากำหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้วยกัน

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ เนื่องจากเป้า 20 ปีนั้นถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาจังหวัดที่เราจะต้องช่วยกันระดม ช่วยกันทุกภาคส่วน

โดยมุ่งอนาคตข้างหน้า จังหวัดสงขลาเราจะก้าวหน้าไปทางด้านไหน เราจะพัฒนาหลุดพ้นจากความยากจน เป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงได้อย่างไร

“ขอให้ทุกท่านช่วยกันระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ๆ คนรุ่นต่อไป

จะต้องมาช่วยกันระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด”สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี เริ่มจากการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของทางสื่อออนไลน์ จากภาคส่วนราชการต่าง ๆ ภาคประชาสังคม

ซึ่งตอนนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกภาคส่วน หลังจากนั้น ก็จะระดมความเห็นมาที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจังหวัดบูรณาการจังหวัดสงขลา(กบจ.) รวบรวมความเห็นทุกภาคส่วน

ต่อจากนั้น ก็จะจัดทำเวทีประชาคม ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยจะเอากลุ่มผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน ภาคผู้ประกอบการต่าง ๆ มาพูดคุยกันว่า เรานำเอาความเห็นจากทุกคนมาช่วยกันตีแผ่แล้วกำหนดกรอบในเบื้องต้นก่อน แล้วก็จะพูดคุยกันในระดับของ กบจ.

เพื่อจะกำหนดกรอบเป้าหมายภายในเดือนพฤษภาคมนี้ แล้วก็นำส่งความเห็นกรอบเป้าหมาย 20 ปีของจังหวัดสงขลาไปยังสำนักงานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป “อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเยอะ ๆ เนื่องจากเรามีเวลาแค่ไม่กี่วัน เพราะจะต้องส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จึงอยากได้ความเห็นจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด” นายเสถียร กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *