Home » ‘หอย’ไม่เกี่ยวข้องกับอบจ.“นายกไพเจน”ฝากรัฐบาลใหม่แก้ปัญหา

‘หอย’ไม่เกี่ยวข้องกับอบจ.“นายกไพเจน”ฝากรัฐบาลใหม่แก้ปัญหา

จากกรณีที่อบจ.สงขลา จะดำเนินโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค กลางเมืองหาดใหญ่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา

จนกระทั่งเกิดกระแสวิจารณ์ จากประชาชน ว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทหรือไม่ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ทำไมอบจ.สงขลา ไม่นำงบประมาณดังกล่าวไปก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ “อควาเรียมหอยสังข์” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันเป็นโครงการที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปี ซึ่งจากกระแสวิจารณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังกลให้กับคณะผู้บริหารของอบจ.สงขลา เป็นอย่างมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว ว่า อบจ.สงขลาไม่สามารถเข้าไปดำเนินก่อสร้างอควาเรียมได้ เนื่องจากอความเรียมเป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เริ่มดำเนินโครงก่อาร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ใช้งบประมาณกว่าหนึ่งพันล้านบาท จนถึงปัจจุบันโครงการก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากประชาชนสนใจและอยากจะทราบคสามคืบหน้าต้องไปสอบถามหรือติดตามกับกรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

“อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของ อบจ.สงขลาไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการอความเรียมและอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ลงมาดูอความเรียมพร้อมกับเร่งก่อสร้างอความเรียมให้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้ได้ ซึ่งนอกจากจะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลาแล้ว ยังทำให้งบประมาณพันกว่าล้านที่เสียไปจะได้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับคนสงขลา” นายกอบจ.สงขลา กล่าว