Home » ชาวสงขลาร่วมใจจิตอาสา!ปล่อยปลา-ปลูกต้นไม้ในวันฉัตรมงคล

ชาวสงขลาร่วมใจจิตอาสา!ปล่อยปลา-ปลูกต้นไม้ในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม​ 2566 ที่บริเวณวัดท่าหยี ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนเพื่อ ถวายราชสักการะและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืนอีกทั้ง

ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันมหามงคลของชาติ และวันบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี


เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียน 150 ถุง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมมอบถุงยังชีพ 30 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประชาชนผู้ยากไร้
จากนั้น นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลำคลอง ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *