Home » ‘ผู้ว่า​ฯสงขลา’หารือส่วนราชการเน้นย้ำเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

‘ผู้ว่า​ฯสงขลา’หารือส่วนราชการเน้นย้ำเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

“ผู้ว่า​ฯ สงขลา”​ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบข้อราชการ พร้อมติดตามนโยบายสำคัญ ย้ำเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2 พฤษภาคม​ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ นายมาหะมะพีสกรี วาแม นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบข้อราชการและติดตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา


โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงการจัดงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนพฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยเชิญชวนหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงานตลอดเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมจัดตั้งโต๊ะสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมจัดคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมบรมฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบวาระ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566


โดยในเวลา 07.30 น. กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลา และในเวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรฯ) ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TAO 20) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาจะกำหนดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


จากนั้น ที่ประชุมกรมการจังหวัดได้ติดตามประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง การแก้ไขปัญหาเรือประมงจอดทิ้งและซากเรือประมง การพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรงจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งยาวกว่าปกติ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกเป็นระยะสั้น อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรเสียหายและบ้านเรือนของประชาชน
โดยจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2566 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *