Home » อบจ.สงขลาร่วมกับอบต.ท่าหินจัดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง”

อบจ.สงขลาร่วมกับอบต.ท่าหินจัดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง”

2 มิถุนายน 2566 เวลา 15.45 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือ แลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอกระแสสินธุ์ และนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โดยมี นายทวี มาชูชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน กล่าวต้อนรับ นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ กล่าวรายงาน พร้อมคณะส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

นายกไพเจน กล่าวว่า ตำบลท่าหินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีการทำนาและปลูกพืชพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะตาลโตนด ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง ทนน้ำท่วม ก่อให้เกิดวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพันกับตาลโตนดมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาการแปรรูปผลผลิตตาลโตนด ได้รับการสานต่อและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลายหลายและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ทำให้มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลท่าหินเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะปลาดุกทะเล หรือเรียกกันในภาษาถิ่นว่า “ปลามิหลัง” โดยสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน และศูนย์วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล เล็งเห็นคุณค่าของทุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดโครงการ “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือ แลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และเชิญชวนให้นักท่องเทียวที่ชื่นชอบและสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Calture Tourism) ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน

ภายในงาน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพง,ปลาขี้ตัง) กิจกรรมปลูกตาลโตนด การแสดงของเยาวชนในพื้นที่อำเภอสทิงพระ การออกบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด

ขอบคุณภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *