Home » เตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

เตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

สงขลา-สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศเรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือวันที่ 6-10 มิถุนายน 2566 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย มีคลื่นสูง 2-3 เมตร เตือนเรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดออกจากฝั่ง


ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศ เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 14 (174/2566) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัดปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมา ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 6-10 มิถุนายน 2566 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง
โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร และประกอบกับประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 234/2564 เรื่อง การออกเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือหรือสภาพคลื่นลม ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


คำเตือน เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตร ไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดออกเรือ เรือที่มีความยาวมากกว่า 12 เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ โดยข้อควรปฏิบัติ ให้ทำการตรวจสอบเครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารภายในเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมทุกครั้งก่อนออกเรือทุกครั้ง
ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้ง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อ ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-311615 ในกรณีที่จังหวัดสงขลา มีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและประกาศของจังหวัดสงขลาอย่าเคร่งครัด
ในกรณีที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 (แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *