Home » อบจ.สงขลา หนุนจัดงานวันลูกโหนด ชูของดีอำเภอสทิงพระ

อบจ.สงขลา หนุนจัดงานวันลูกโหนด ชูของดีอำเภอสทิงพระ

อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันลูกโหนด ชูของดีอำเภอสทิงพระ ยกฐานะเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น.นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติกล่าวสนับสนุนในพิธีเปิดงาน “โครงการวันลูกโหนดและของดีเมืองสทิงพระ” พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ // หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมในพิธี

โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน // นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายกไพเจนกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับอำเภอสทิงพระ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันลูกโหนดและของดีเมืองสทิงพระ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โดย อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ วิถีโหนด นา เล ซึ่งอำเภอสทิงพระเป็นพื้นที่มีการปลูกต้นตาลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชาชนชาวอำเภอสทิงพระที่ประกอบอาชีพทำนา นิยมปลูกตาลโตนดบริเวณคันนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของขาวสทิงพระมาช้านาน โดยการนำผลผลิตที่ได้จากต้นโตนดมาแปรรูปเป็นน้ำตาลหวาน น้ำส้ม น้ำตาลแว่น น้ำตาลปิ๊บ เป็นต้น ในส่วนของลำต้น ใบและส่วนอื่นๆของต้นตาลโตนดยังสามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้สร้างอาชีพและยกฐานะเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

#รวมพลังร่วมสร้างสุข

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *