Home » ‘นีโอกรุ๊ป’มอบทุนต้นกล้าม.อ.

‘นีโอกรุ๊ป’มอบทุนต้นกล้าม.อ.

นายวรวิทย์ พงษ์จีน (สวมเสื้อขาว)ศิษย์เก่าวิศวะ รหัส32) ประธาน กรรมการบริหารเครือนีโอกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้ “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนที่ลำบากขาดแคลนในภาคใต้ ได้ทุนการศึกษาและเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ม.4-6 และได้ทุนการศึกษา(ค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงโครงการพัฒนานักศึกษา) จนจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่า กำหนดเงื่อนไขข้อผูกผันด้านผลการเรียนและความประพฤติ กำหนดว่านักเรียนที่รับทุนต้องมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น มหาวิทยาลัยเห็นว่า “โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมประจำตำบล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา” เป็นโรงเรียนตามความหมายของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีคณะทำงานโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อนึ่ง การจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา

ผู้สนใจร่วมสมทบเงินทุนต้นกล้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยการบริจาคด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-288811-3 ** ส่งสำเนาใบโอนเงิน/สลิปโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งทาง Email : psutonkla@gmail.com หรือ Line : 55yearspsu
และบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation ผู้บริจาคเพียงแค่ Scan QR Code (การบริจาคผ่านระบบ e-donation ข้อมูลการบริจาคจะเข้าสู่ระบบสรรพากรอัตโนมัติ โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่
https:อภิสิทธิ์//efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/DNT3)

  1. เช็คสั่งจ่ายในนาม “กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์”

โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-282204
Email : psutonkla@gmail.com Facebook : tonklapsu

 facebook : สงขลาโฟกัส – SongkhlaFocus

 Website : สงขลาโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *