Home » ขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก!แสดงศักยภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก!แสดงศักยภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร ดึงทุนทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของอาหารในพื้นที่มาแสดงศักยภาพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

6 มิถุนายน​ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร ครั้งที่ 2/2566 พร้อมติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มขีดความสามารถ จนนำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ภาคเอกชนและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


จังหวัดสงขลา เป็นเมืองใหญ่และมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอยู่อาศัย จนทำให้เกิดเป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น รวมถึงอาหารที่มีการผสมสานอย่างลงตัว ทั้งอาหารพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมือง ดังนั้นการขับเคลื่อนสงขลาเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลา ตลอดจนการต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชน ภาครัฐภาคเอกชน พร้อมทั้งสถานที่ศึกษา อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน จนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากนั้น ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ อาทิ คณะทำงานนวัตกรรมอาหาร จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เครือข่ายสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโก, คณะทำงานจัดทำใบสมัครและติดต่อประสานงานทั่วไป เครือข่ายสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโก และคณะทำงานเวทีนานาชาติเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโก รวมถึงการสรุปโครงการและแผนงานของหน่วยงานสนับสนุนปี 2565 – 2567 ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *