Home » การสื่อสารพัฒนาชายแดนใต้!ปชส.สงขลาปลุกเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์​

การสื่อสารพัฒนาชายแดนใต้!ปชส.สงขลาปลุกเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์​

ส.ปชส.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนชายแดนใต้กับการสื่อสารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตสื่อสร้างสรรค์​ เสริมสร้างภาพลักษณ์สู่การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

22 มิถุนายน​ 2566 นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเยาวชนชายแดนใต้กับการสื่อสารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ดีอามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


โดยมี นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสุภาวดี ชัยวิเศษ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ นายกรวิทย์ จันทร์พูล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ วิทยากร ตลอดจนพี่น้องเครือข่ายเยาวชนสภาสันติสุขตำบล และบัณฑิตอาสา ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และ อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรม


กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ออกสู่สาธารณะผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ ในกำกับรวมถึงขยายผลผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดำเนินงานของรัฐ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนชายแดนใต้กับการสื่อสารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต การกำหนดประเด็นในการผลิตสื่อให้น่าสนใจ และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การผลิตคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย เยาวชนสภาสันติสุขบัณฑิตอาสา จำนวน 40 คน ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้จากการอบรมนำไปขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป


“เยาวชนสภาสันติสุขตำบล และบัณฑิตอาสา”​ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนหมู่บ้าน และตำบล เพื่อการดำเนินงานที่ตอบโจทย์เป้าหมาย สนับสนุนความต้องการ ตลอดจนจัดการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยมีการเชื่อมโยงในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่
รวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สู่การพัฒนาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *