Home » ปตท.สผ. หนุนอบรมเยาวชน แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

ปตท.สผ. หนุนอบรมเยาวชน แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) หัวเขา แก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล หนุนอบรมเยาวชนผู้ช่วยด้านการแพทย์และพยาบาล เสริมพยาบาลวิชาชีพให้ความรู้ด้านสุขภาพชุมชน
นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนฐานพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา จัดทำโครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองกับความต้องการและความจำเป็นของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2 โครงการหลัก
คือ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ และโครงการ ปตท.สผ.รักสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการไปพร้อมกัน
โดย ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาล ตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ.2561ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลสำหรับเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะมีทักษะการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานที่ช่วยลดภาระงานด้านการพยาบาลพื้นฐานส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพได้มีเวลาดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง


ด้านนางพนิดา จันทรรัตน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา ในฐานะผู้ร่วมริเริ่มหลักสูตร ของโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า โครงการผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์และการพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลาเป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตร 6 เดือน ที่ผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปิดอบรมแล้ว 4 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรุ่นละประมาณ 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ.
การอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 เดือน เพื่อเรียนรู้ด้านการพยาบาลพื้นฐานและศาสตร์ทางการพยาบาลเบื้องต้น และอบรมภาคปฏิบัติอีก 4 เดือน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะที่ได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง และที่สำคัญคือ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานจริงในโรงพยาบาลด้วย


“ที่ผ่านมาผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ทุกคนมีงานประจำทำ ซึ่งส่วนหนึ่งทำงานกับโรงพยาบาลสงขลา ช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับพยาบาลวิชาชีพ และเติมเต็มงานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้ไม่มีการผูกมัดว่า ผู้ผ่านการอบรมจะต้องทำงานกับโรงพยาบาลสงขลาเท่านั้น สามารถนำความรู้ความสามารถไปสมัครงาน และทำงานที่อื่นได้ตามความต้องการ” นางพนิดา กล่าว


ส่วนโครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ตำบลหัวเขายังมีปัญหาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และประชาชนยังขาดความรู้ที่ดีในการดูแลสุขภาพ รวมถึงบริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึงพอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หัวเขา ที่มีประชาชนที่ต้องดูแลมากกว่า 20,000 คน
ปตท.สผ. จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเขา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สนับสนุนการส่งนักศึกษาพยาบาล ลงสำรวจปัญหาสุขภาพในชุมชน และจัดทำโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ ช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพและช่วยให้ชุมชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เสริมสร้างรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอีกด้วย


ทั้งนี้ โครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน และสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ


สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *