Home » ม.อ.-สภาพัฒน์ฯเปิดเวที3“SEA สงขลา-ปัตตานี”ที่จะนะ

ม.อ.-สภาพัฒน์ฯเปิดเวที3“SEA สงขลา-ปัตตานี”ที่จะนะ

8 ก.ค.66 มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (SEA สงขลา-ปัตตานี) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา นำโดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ดร.สินาด ตรีวรรณชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.อ. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมสถาบันสันติศึกษา ม.อ. และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ และ อ.อุสมาน หวังสนิ มีประชาชนจากพื้นที่อำเภอ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน

นายดนุชา กล่าว่า จากการที่ประชาชนพื้นที่ขึ้นไปร้องเรียนที่ส่วนกลางในประเด็นการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ทำให้การดำเนินการของโครงการต้องยุติไว้ก่อนและนำสูการจัดทำ SEA ดำเนินงานโดยสภาพัฒน์ฯ ซึ่งได้จัดทำเวทีผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 66 ครั้งที่สอง เดือนพฤษภาคม 66 และครั้งนี้ เป็นเวทีที่สาม รวม 9 เวที และยังต่อเนื่องไปอีกหลายครั้งเพื่อค้นหาความต้องการของพื้นที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาช่วยระดมความคิดเห็น

“อันดับแรกคือ การมาช่วยกันพิจารณาสภาพปัญหา และนำเสนอภาพการพัฒนาจากพื้นที่ นำไปสู่การวิเคราะห์ออกมาเพื่อการตัดสินใจ ทางสภาพัฒน์ต้องการรับฟังทุก ๆ ขั้นตอน อยากให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้บอกความต้องการของแต่ส่วนออกมาอย่างเต็มที่ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” นายดนุชา กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *