Home » อบจ.สงขลาเซ็นต์ MOU แก้ปัญหายาเสพติดชุมชน

อบจ.สงขลาเซ็นต์ MOU แก้ปัญหายาเสพติดชุมชน

อบจ.สงขลา พร้อมเป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหายาเสพติด ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านโคกพะยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน รวมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาคีเครือข่ายร่วมมือกันทั้งฝ่ายปกครอง

สำนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยใช้วิธีการบำบัดแบบชุมชนบำบัด ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้มีความเข้าใจต่อผู้ที่ผ่านการบำบัดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สลายโครงสร้างปัญหาและบูรณาการการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และให้เป็นการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดสงขลา และประเทศชาติย่างยั่งยืน โดยมี พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 , พล.ต.ต. วรา เวชชาภินันท์ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสงขลา , พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผู้กำกับสภ.คลองหอยโข่ง , นายมานิต บริพันธุ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง นาย ประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน ผู้แทนจากสาธารณสุข ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านโคกพะยอม และหมู่ที่ 8 บ้านพรุกง ตำบลคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและยังเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณการร่วมกันในการทำให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทย โครงการ ฯดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และอยากให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเริ่มต้นแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง แม้ช่วงแรกอาจทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ทำให้ทุกคนในชุมชนตระหนักว่า นี่คือปัญหาร่วมกัน ต้องช่วยกันเอ็กซเรย์หรือสำรวจปัญหา ดึงลูกหลานออกมาจากขบวนการยาเสพติด


” ที่ผ่านมาอบจ.สงขลได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเยาวชน ที่ผ่านการฟื้นฟู จนสามารถหลุดพ้นจากยาเสพติดและกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมได้อีกครั้ง โดยทาง อบจ.สงขลายืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินโครงการฯ นี้ต่อไป และที่สำคัญต้องขอฝากถึงผู้ปกครองช่วยกันเป็นหูเป็นเพื่อให้ลูกหลานของเราห่างใกล้จากยาเสพติด ” นายกไพเจน กล่าว
ด้านพล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูมิธรภาค 9 กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการตามโครงการ โดยแต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุขศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุมชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการประจำคุ้มเป็นชุดทำงาน และให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *