Home » รับฟังความคิดเห็น ท่าเรือท่องเที่ยวสตูล

รับฟังความคิดเห็น ท่าเรือท่องเที่ยวสตูล

กรมเจ้าท่าเดินหน้าศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว/โดยสารของภาคใต้อันดามัน ภาคใต้อ่าวไทย และภาคตะวันออก
เวลา 08.30 – 12.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล กรมเจ้าท่า ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ
ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด


จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีนายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 (ผู้แทนกรมเจ้าท่า) รายงานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา เช่น สภาพการขนส่งทางน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว/โดยสาร สภาพปัญหาภาพรวมและบริเวณพื้นที่) แนวคิดการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว เป็นต้น
พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว/โดยสารของ 3 ภูมิภาค


ประกอบด้วย ภาคใต้อันดามัน ภาคใต้อ่าวไทย และภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมามีการคัดเลือกพื้นที่มีความเหมาะสม ภูมิภาคละ 3 แห่ง (9 พื้นที่) นำไปสู่การวิเคราะห์และคัดเลือกโดยละเอียด ภูมิภาคละ 1 แห่ง (รวม 3 พื้นที่)
เพื่อนำไปสู่การจัดทำแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อเป็นกรอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและสนับสนุนการขนส่งของประเทศไทย


สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *