Home » 1อำเภอ1ตลาดเกษตร อบจ.สงขลา

1อำเภอ1ตลาดเกษตร อบจ.สงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับคณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมทำ “โครงการ 1 อำเภอ 1 ตลาดเกษตรอบจ.”

โดย อบจ.สงขลา ตั้ง “กองส่งเสริมการเกษตร ขึ้นมาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่วนสภาเกษตรกร เป็นตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกมาระดับอำเภอ ๆ 1 คน เพื่อบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

ความร่วมมือในรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันคือ จะร่วมกันคือ

  1. เครือข่ายเกษตร, 2. การส่งเสริมตลาดที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสขายสินค้า เช่น ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จในงาน “เกษตรแฟร์และ OTOP สงขลา”

นายพเจน เผยว่า ทิศทางความร่วมมือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรสงขลา กับ อบจ. สงขลา โดยประเด็นสำคัญอันดับแรก คือตลาดเกษตร 1 อำเภอ 1 ตลาดเกษตร อบจ.
และโครงการตลาดอบจ สัญจร ตลาดห้าง เป็นต้น

“สภาเกษตรกรดีใจ และขอบคุณ อบจ.สงขลา ที่เกิดความร่วมมือกัน ทั้งยังขอบคุณที่อบจ ตั้งกองส่งเสริมการเกษตร” นายกไพเจน กล่าว และว่า

ในการร่วมหารือดังกล่าว ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ยังมีข้อเสนอ และสะท้อนความต้องการอื่น ๆ อาทิ ตัวแทนจากอำเภอนาหม่อมเสนอเรื่องบ่อน้ำตื้นเกษตร และลิงทำลายผลผลิต, อำเภอกระแสสินธุ์เรื่องการเพาะพันธุ์ปลา ปลอยสัตว์น้ำในทะเลสาบ, อำเภอควนเนียง เรื่องการควบคุมเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ไซหนอน หมรำ(บ้านปลา), อำเภอคลองหอยโข่ง เรื่องผึ้งชันโรง แปรรูปต้อหมาก และขาดแรงงานกรีดยาง

อำเภอสะเดา เรื่องอาหารสัตว์(โคแพะ) ผลผลิตไม้ผล ทุเรียน 900 ตันที่จะออก ราคามีดสองจะตกลงที่กิโลกรัมละ 90 บาท รวมถึงแผนการรับมือเรื่องห้องเย็นในอนาคต, อำเภอจะนะ บอกว่า สหกรณ์แปรรูปน้ำยางข้นได้ดีแต่ต้องเน้นคุณภาพวัตถุดิบ, อำเภอนาทวี มีปัญหายางโรคใบร่วงยาง กรรมสิทธิที่ดิน และใช้ประโยชน์ ควรส่งเสริมพืชหลายชนิด เช่น ยาง ปาล์ม ทุเรียน, อำเภอเทพา เรื่องนาข้าว มีปัญหาหนูระบาด และการใช้โซล่าเชลล์สูบน้ำ ขยะการเกษตร(เศษเหลือ)นำไปแปรรูปทำปุ๋ย เครื่องบดขยะทะเล และการทำโรงเรียนเกษตรกร

ส่วนอำเภอรัตภูมิ เสนอเรื่อง 77 วิสาหกิจชุมชน และการขับเคลื่อนการพัฒนาพืช 38 กลุ่ม ปศุสัตว์ แพะแปลงใหญ่ แพะเนื้อราคาถูก จึงจะทำ “แพะขุน” ส่งไปขายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผูกตลาดกับมาเลย์ และคิดทำ “แพะนม”, อำเภอสิงหนคร เสนอชื่อ ตลาด save the world อบจสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ เสนอเื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งยังมีข้อเสนออื่น ๆ เกี่ยวกับอาชีพเสริมชาวสวนยาง การปลูกพืชร่วมพืชแซมสวนยาง การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น พริกช่วงราคาตกต่ำ
และการค้าขายคาร์บอนเครดิตในเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *