Home » กนอ.อัดโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุนเช่าพื้นที่“นิคมอุตสาหกรรมสงขลา”

กนอ.อัดโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุนเช่าพื้นที่“นิคมอุตสาหกรรมสงขลา”

กนอ. อัดโปรโมชั่น “นิคมอุตสาหกรรมสงขลา” ระยะที่ 1 จูงใจนักลงทุน หลังผู้ประกอบการเช่าพื้นที่แล้ว 70% มั่นใจจุดแข็งตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ใกล้ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ภายใต้การดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 9/9 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ๆ ที่ 1 จำนวน 629 ไร่ ระยะที่ 2
จำนวน 298 ไร่ โดยการพัฒนา (ระยะที่ 1) ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ส่วนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 2) อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์
นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวและสาธารณูปโภคจำนวน 282 ไร่ ประกอบด้วย พื้นทีสีเขียว แนวกันชน ระบบประปา มีถังเก็บน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3,800 ลบม.
แหล่งน้ำประปา : รับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตสูบจ่ายมากกว่า 3,800 ลบ.ม. ต่อวัน มีเครื่องสูบจ่ายน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า160 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง กระจายทั่วทุกพื้นที่
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง : ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (Biological Treatment) : สามารถรองรับการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 5,000 ลบ.ม. ต่อวัน ระบบถนน ASPHALTIC สายประธาน กว้าง 40 เมตร 4 ช่องจราจร สายรอง กว้าง 22 เมตร 2 ช่องจราจร ระยะทางรวมกว่า 10 กม. และมีรางระบายน้ำฝนครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีระบบป้องกันระบายน้ำท่วม โดยปั๊มสูบน้ำถึง 4 ตัว ที่เพียงพอต่อพื้นที่


ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จ่ายกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 33 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV มากกว่า 129 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ในนิคมฯ ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ที่เหลือเป็นพื้นที่ให้เช่าจำนวน 346 ไร่ ประกอบด้วย เขตประกอบการทั่วไป 289 ไร่ และเขต
พาณิชย์ 56 ไร่ มีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 295,000 – 420,000 บาท/ไร่/ปี สัญญาเช่าสูงสุด 30 ปี นับจากวันที่
ทำสัญญาเช่าพื้นที่ และสามารถทำสัญญาเช่าต่อได้อีก 20 ปี ในภายหลัง
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจาก การเกษตร, กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก/ผลิตภัณฑ์เคมีทางชีวภาพ, กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ, กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มกิจการขนส่ง คลังสินค้า และกระจายสินค้า
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้ง ประกอบด้วย โรงงานต้มกลั่น หรือผลิตสุรา เบียร์, โรงกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากพืช, โรงงานผลิตปุ๋ย หรือสารป้องกันศัตรูพืช, โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด, อุตสาหกรรมถลุงแร่และอุตสาหกรรมแยกแร่


โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีขนาดเกิน 10 เมกะวัตต์, โรงงานซีเมนต์ ปูนขาว, โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสี, โรงงานทำน้ำมันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์, โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา แล็กเกอร์, โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่น หรือจาระบี
ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) ได้เริ่มดำเนินการแล้วมีผู้ประกอบการ 3 ราย คิดเป็น 70% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และยังเหลือพื้นที่ให้เช่าเพียง 108 ไร่ หรือคิดเป็น 30% จุดเด่นนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ใกล้กับด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย เพียง 2 กิโลเมตร เอื้อต่อธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งและธุรกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย, มีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสูงสุด 13 ปี ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน SEZ จาก BOI อีกทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของ กนอ. อื่น ๆ อีกมากมาย
การคมนาคมสะดวกและเดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เพียง 1 ชั่วโมง, มีการบริหารจัดการมลพิษ ลดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และผ่านการรับรองการจัดทำ EIA เรียบร้อยแล้ว ทั้งโอกาสการเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับโรงงานผู้ประกอบการ supply chain ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และ Rubber City ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้อย่างง่ายดาย,

มีสถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบนิคมฯ
และพิเศษสุดสำหรับนักลงทุนที่สนใจทางนิคมอุตสาหกรรมสงขลา มีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2566
ประกอบด้วย สำหรับผู้เช่ารายใหม่ฟรีค่าเช่า 3 ปี ฟรีค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี สำหรับ
ผู้เช่ารายเดิม ฟรีค่าเช่า 3 ปี ส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 25 ในปีที่ 4 และฟรีค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี
นี่คือโอกาสทองของนักลงทุน ที่จะตัดสินใจและทำสัญญาเช่าพื้นที่กับนิคมอุตสาหกรรมสงขลา นิคมอุตสาหกรรมชายแดนที่มีศักยภาพและโอกาสสำหรับนักลงทุนวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *