Home » คืบหน้าจัดตั้ง “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.10”

คืบหน้าจัดตั้ง “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.10”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานโครงการ “จัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯตั้งอยู่บ้านโป๊ะหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่จำนวน 462 ไร่ โดยมีนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
และ น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา, สำนักงานจังหวัดสงขลา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 4 ระเบียบวาระด้วยกัน
ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ, ระเบียบวาระที่ 2 รายงานการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ดินสวนสาธารณะพรุค้างคาว เพื่อจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ระเบียบวาระที่ 3 หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ จัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในห้วงปี พ.ศ.2566-2567

การออกแบบรายละเอียดโครงการฯ หารือแนวทางการขอใช้ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ, หารือแนวทางการเสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อรายงานความคืบหน้า,
และหารือแนวทางเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
/////////////////////////////

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *