Home » ชูทุเรียนพวงมณีของดีอำเภอยะรัง

ชูทุเรียนพวงมณีของดีอำเภอยะรัง

วันนี้(3 สิงหาคม 2566) ที่สวนทุเรียนพวงมณี (บ้านในสวน) หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดแถลงข่าว “ของดีอำเภอยะรัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้เกียรติตัดทุเรียนมีดแรก เพื่อเปิดฤดูกาลทุเรียนพวงมณี โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรังผู้จัดงาน กล่าวรายงาน

มีกลุ่มเป้าหมาย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำกลุ่มสตรี สื่อมวลชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวันสุกรี แวมามะ กล่าวว่า การจัดงานแถลงข่าวของดีอำเภอยะรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่นิยม ของประชาชน ให้มีคุณภาพสามารถขยายผลผลิต ต่อไปได้

รวมทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามไว้ และให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาส ผ่อนคลายความตึงเครียด อีกทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโอทอป ตลอดจน ของดีอำเภอยะรัง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

ทั้งเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนได้ค้นคว้า หาความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์ ที่หาในห้องเรียนไม่ได้และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ในการเข้าร่วม กิจกรรม และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอยะรังในมิติของนักเรียนด้วย

ภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทุเรียนคุณภาพอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ การผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
ปัตตานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *