Home » “สอต.3” จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร

“สอต.3” จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย พิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ในปีการศึกษา 2565 ร่วมพิธีฝึกซ้อมในครั้งนี้
วันที่ 5 สิงหาคม 256 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย ระดับสถาบัน พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ คณะครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง และเพื่อนบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา


และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
สำหรับในปีการศึกษา 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ , วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ, วิทยาลัยเทคนิคยะลา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า,

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสตูล สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาการตลาด รวมทั้งสิ้น 221 คน


พิธีฝึกซ้อมนี้เป็นโอกาสที่บัณฑิตได้ฝึกทักษะและความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับขั้นตอนและกระบวนการของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ การฝึกซ้อมช่วยให้บัณฑิตเข้าใจการเคลื่อนไหว การจัดระเบียบ รวมถึงเพิ่มความมั่นใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

////////////////////

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *