Home » นราฯเปิดเวทีรับฟัง!แผนขจัดความยากจน

นราฯเปิดเวทีรับฟัง!แผนขจัดความยากจน

นราธิวาส-ม.นราฯจัดประชุมเตรียมความพร้อม และรับฟังแนวทางการพัฒนาวางแผนงานและการปฏิบัติงานให้ขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาย ปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม และรับฟังแนวทางการพัฒนาในระดับจังหวัด

โดยมี ดร.อโศก พลบำรุง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ รศ.ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน นำร่องใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงปาดี มุ่งเน้นการการสอบทานข้อมูลและการส่งต่อความช่วยเหลือ

รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมจากทุน 5 ด้าน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาสได้อย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

โดยความสำเร็จจากการดำเนินโครงการของแต่ละพื้นที่ใน 3 อำเภอที่ผ่านมา โดยเฉพาะอำเภอสุไหงปาดี ทำให้ในปี 2565 นำไปสู่การช่วยเหลือส่งต่อนวัตกรรมแก้จนที่สอดคล้องกับบริบทของคนจนในพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งตามทักษะอาชีพที่ สามารถสร้างรายได้ ได้ 3 กลุ่มหลัก

คือ กลุ่มแปรรูป กลุ่มเกษตรกรรม และแพลทฟอร์มสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งสามารถส่งต่อความช่วยเหลือตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และในการดำเนินการในปี 2565 นี้เอง ที่คณะทำงานได้ข้อค้นพบใหม่ที่เป็น เอกลักษณ์ของพื้นที่ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ได้ คือ น้ำผึ้งชันโรงมรกต

ซึ่งนอกจากสีที่แตกต่างจากสีของน้ำผึ้งชันโรงทั่วไปที่เป็นสีเหลืองใสแล้ว ยังพบว่าน้ำผึ้งชันโรงมรกตมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญมากกว่า 200 ชนิด โดยเฉพาะสารในกลุ่มสารต้านมะเร็ง และสารยับยั้งการเกิดอัลไซเมอร์

การค้นพบดังกล่าว นับเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรในพื้นที่ที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนนราธิวาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต

การประชุมในวันนี้จงบจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านวางแผนงานและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในระดับจังหวัด

ด้าน นายปรีชา นวลน้อย กล่าวว่า ในปัจจุบันคือใครหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการๆ แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาคนจนให้หลุดพ้นจากความ ยากจนได้นั้น ต้องนำกระบวนการ 4 หลัก คือ 1.การค้นหา การสอบทานข้อมูล และสำรวจทุนครัวเรือนคนจน 2.การพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข่าย 3.การออกแบบนวัตกรรมแก้จนที่สอดคล้องกับบริบทของคนจนในพื้นที่เป้าหมาย 4.การทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ แม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด การประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จึงนับเป็นการร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังแนวทาง และนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ในการทำงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *