Home » “กองฯเกษตร”อบจ.สงขลารุกแผนปฏิบัติการ”สงขลามหานครทุเรียนบ้าน”

“กองฯเกษตร”อบจ.สงขลารุกแผนปฏิบัติการ”สงขลามหานครทุเรียนบ้าน”

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จัดทำแผนปฏิบัติงาน “สงขลามหานครทุเรียนบ้าน” เพื่อร่วมกำหนด และปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยกระดับการปลูกทุเรียนบ้านให้เป็นไปตามหมุดหมายที่กำหนด ได้แก่

๑) “ชุมชนอนุรักษ์ทุเรียนบ้าน”, ๒) “ยกระดับพันธุ์ทุเรียนบ้านดีเด่นสู่พันธุ์การค้า”, ๓) “เพิ่มมูลค่าและคุณค่าทุเรียนบ้าน” และ ๔) “ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุเรียนบ้าน”

โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ชมรมรักษ์สวนสมรม ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมชุมชนบ้านหูแร่ สมาคมชุมชนสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล “กินเรียนบ้าน สืบสานสวนสมรม” และการประกวดและกินทุเรียนพื้นบ้าน เวทีที่ ๓ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้งสองเวที ณ สวนนางงาม ม. ๖ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ น
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวว่า

“ผมได้ตั้งกองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลาเป็นที่แรกของประเทศที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดูแลเกษตรกร”

ซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยงานภาครัฐดูแลอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ครบ ยังไม่มีการทำเรื่องการตลาดที่ครอบคลุมชุมชน รัฐมีตลาดอตก.ซึ่งดำเนินงานได้รับความสำเร็จ มีสินค้าการเกษตรระดับพรีเมียม มีคุณภาพและราคาแพงมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่ กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา จะเข้ามาดูแลการทำเกษตรกรรมของประชาชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การแปรรูปผลผลิต การตลาด ให้
ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้พบกัน ตัดคนกลางออกไป ทำให้ผู้ผลิตได้ราคาที่ดีและผู้บริโภคได้สินค้าราคาถูกลง

รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งขณะนี้เริ่มมีเอกชนจัดกลุ่มท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวสงขลา ซึ่งมีทั้งพื้นที่วัฒนธรรมของเมืองเก่า ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชุมชน เช่น การกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียน ซึ่งมีหลายจังหวัดทำ

“ที่ทุ่งตำเสามีความเหมาะสม ไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่ ส่งเสริมการเที่ยวสวนสมรม จัดสถานที่ให้สวยงามสะดวกสบาย ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งกองส่งเสริมการเกษตรฯ ก็ต้องการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ต้องพึ่งเคมี ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มแนวทางการทำเกษตรใหม่ๆ เช่น เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งอนุรักษ์วิถีเกษตรที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้” นายกไพเจน กล่าว

โดยในวันดังกล่าว อบจ.สงขลา ชมรมรักษ์สวนสมรม เครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนเรื่องสวนสมรม และทุเรียนบ้านในจังหวัดสงขลา ยกระดับขึ้นมา และตั้งเป้าว่า ภายในปีหน้าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดสงขลาจะโดดเด่นขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดมากกว่าที่เป็นอยู่ และนัดประชุมทำแผนปฏิบัติการวันที่ ๑๖ สิงหาคมฯ

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ. เปิดประชุม และ แจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อจัดทำร่างยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน โครงการ ของจังหวัดสงขลา

พร้อมนำเสนอข้อมูล การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาวิจัย
โดย มหาวิทยาลัยต่างๆ และศวพ.สงขลา, ด้านการส่งเสริม
โดย สนง เกษตรจังหวัด และ กองส่งเสริมการเกษตร อบจ, ด้านเครือข่ายชุมชน
โดย เครือข่าย ต่างๆ และด้านท่องเที่ยวชุมชน
โดย ทัวร์ทางไทย

รวมทั้ง การระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนวทางการพัฒนา สงขลามหานครทุเรียนบ้าน โดยภาคส่วนต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *