Home » อบจ.สงขลาร่วมเซ็นต์เอ็มโอยู สันติภาพองค์การสหประชาชาติ

อบจ.สงขลาร่วมเซ็นต์เอ็มโอยู สันติภาพองค์การสหประชาชาติ


สำนักข่าวโฟกัส / ขอบคุณภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สงขลา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมมนา-เซ็นต์เอ็มโอยู ระหว่างองค์การสหประชาชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชูเป้าหมาย 17 ข้อ เป็นพิมพ์เขียวเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประชากรโลก


เวลา 08.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจ เพื่อแสวงหาความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Conference Room ชั้น 2 อาคาร United nation escap องค์การสหประชาชาติ


โดยมีนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการอบรมโดยมีวิทยากร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ดังนี้ Mr. Renaud Meyer, นายณัฐพล ราธี, นางสาวอรชพร นิมิตกุลพร, นางสาวกานท์กลอน รักธรรม, แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร


ต่อมาเวลา 13.00 น.วันเดียวกัน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly : UNGA)
ได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขึ้นใน ค.ศ. 2015 เป็นประมวลเป้าหมายของโลก 17 ข้อที่เชื่อมโยงกัน ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็น “พิมพ์เขียวเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง เพื่อประชาชนและโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


โดยให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงกันระหว่างแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการยึดความยั่งยืนเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดให้บรรลุผลภายใน ค.ศ. 2030

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *