Home » สงขลาร่วมหน่วยแพทย์พอ.สวบริการ-การช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

สงขลาร่วมหน่วยแพทย์พอ.สวบริการ-การช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง


สงขลา ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ ให้ได้รับบริการ-การช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

17 สิงหาคม 2566 นายวรณัฎฐ์ หนรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง


โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร พอ.สว. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียนและประชาชนเข้าร่วม
นายวรณัฎฐ์ หนรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกหน่วยบริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชน กรณีมีข้อสงสัยในการติดต่อราชการ หรือจะดำเนินการในเรื่องใด ๆ ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้ได้ไปติดต่อขอรับบริการตามหน่วยบริการต่าง ๆ ได้


นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้นำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด ซึ่งเป็นกิจการแพทย์ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ออกให้บริการในการตรวจสุขภาพร่างกายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าบริการ อีกด้วย
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นมอบนมกล่องและขนมขบเคี้ยว จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดและกล่องความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ก่อนนำส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน สร้างความร่มรื่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี


สำหรับพื้นที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประชากรทั้งสิ้น 6,713 คน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 65.05 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 34.95 นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเนินสูง ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม


ในส่วนของสภาพปัญหาความเดือดร้อน พบว่ามีอยู่ 3 ประเด็น คือ ถนนสายหลังสถานีรถไฟจะนะ-บ้านสะพานไม้แก่นตก ชำรุดทรุดโทรม, ถนนสายบ้านสะพานไม้แก่น-บ้านใหม่ สภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ มีมุมบังสายตาทำให้ขาดความปลอดภัย ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาการขาดแคนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *