Home » ‘ผู้ว่า​ฯสงขลา’หารือขับเคลื่อนจังหวัด!พร้อมติดตามนโยบาย-ภารกิจสำคัญ

‘ผู้ว่า​ฯสงขลา’หารือขับเคลื่อนจังหวัด!พร้อมติดตามนโยบาย-ภารกิจสำคัญ

“ผู้​ว่าฯ สงขลา”​ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมหารือขับเคลื่อนจังหวัด​ พร้อมติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566)

26 กรกฎาคม​ 2566 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนกรกฎาคม 2566) โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้ การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนโดยให้ทุกจังหวัด ทุกท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง ที่สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และในห้วงวันหยุดยาว (28 ก.ค. – 2 ส.ค.66) ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดระบบวางแผนหน่วยงานราชการโดยออกเป็นคำสั่งหรือบันทึก พร้อมจัดให้มีทีมผู้บริหาร หรือหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงให้เปิดบริการแก่พี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดนี้


นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงข้อราชการสำคัญ ดังนี้ การเตรียมมาตรการรับมือฝนทิ้งช่วง โดยประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนาผังภูมิสังคม (Geo-Social Map) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ตลอดจน​การเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น” ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการสร้างเสริมวินัยการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *