Home » อบจ.สงขลาร่วม30องค์กรสร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบาง

อบจ.สงขลาร่วม30องค์กรสร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบาง

“นายกไพเจน” ห่วงกลุ่มเปราะบางจับมือ 28 ท้องถิ่นพร้อมกับสมาคมคนพิการ และศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 3 ลงนาม MOU “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” สร้างบ้านให้คนพิการ และผู้สูงอายุฯเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นให้ดีขึ้น
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริบาลผู้ สูงอายุ องค์การบริหารจังหวัด สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 30 องค์กรเครื่อข่ายในการดำเนินโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2566 โดยมี นางสาวปารินดา ปาลาเร่ รองนายกอบจ.สงขลา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายไพเจน กล่าวว่า ที่ผ่านมาอบจ.สงขลา ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะประชากรทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “บ้าน สร้างสุข สู้ชุมชน” โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม แต่เมื่อมีผู้ประสบเหตุที่ทำให้เกิดภาวทุพพลภาพชั่วคราว หรือพิการถาวร ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม

โดยอบจ.สงขลา สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์ตั้งแต่ 20,000 บาท 40,000 บาทและ 60,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหลังคาเรือน

ซึ่งครั้งนี้ได้สนับสนันงบประมาณ จำนวน 524,0000 บาท

ซึ่งอบจสงขลา ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยรวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการปรับสภาพบ้านทั้งสิ้น 424 หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน 15,170,000 บาท

“ปัจจัยหลักของความสำเร็จคือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสงขลา” นายกไพเจน กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *