Home » เทศบาลไม่รังแกใคร!“ นายกวันชัย ”รุกพัฒนาสวนฯ-ต่อยอดท่องเที่ยว

เทศบาลไม่รังแกใคร!“ นายกวันชัย ”รุกพัฒนาสวนฯ-ต่อยอดท่องเที่ยว

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย เครือข่ายประชาชน ร่วมกันทำความาสะอาด และปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 72 พรรษาเพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติยศ และเกิดประโยชน์กับคนสงขลา “นายกวันชัย” ระบุไม่แกล้งใคร ยันทำตามกฎหมายเพื่อคนสงขลา

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 9.00 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิม
พรเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เขตเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชีนี โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและกลุ่มเครือข่ายประชาชนจิตอาสารวมกว่า 200 คน เข้าร่วม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสงขลา และผู้เขเสร่วมได้ร่วมเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้าที่รกร้าง ตัดแต่งต้นไม้ และอื่น ๆ เพื่อให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนสงขลาให้ห่วงแหนและช่วยกันดูแลรักษา และเกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

นายวันชัย ปริญาศิริ กล่าวว่า วันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาทำความสะอาด และบูรณะพื้นที่ สวน 72 พรรษา เพื่อ ให้พี่น้องประชาชนและลูกหลานของเราได้ใช้ ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

“เทศบาลฯยังมีแผน ดำเนินการเพื่อปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสวน 72 พรรษาฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องประชาชน และเตรียมที่จะปรับปรุงเพื่อให้สวน 72 พรรษาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยง ระหว่างเทศบาลนครสงขลากับ เมืองเก่าสงขลาฝั่งอำเภอสิงหนคร และตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา” นายกวันชัย กล่าว และว่า

เทศบาลยังมีแผนในการปรับปรุงเป็นท่าเรือ ขนส่งสินค้าและค่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ทางเทศบาลฯต้องเอาพื้นที่ ที่มีการบุกรุกกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชน

นายวันชัย กล่าวต่อว่า ในเขตเทศบาลนครสงขลามีพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่คอยดูแล เช่น ธนารักษ์ อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลฯ โดยในส่วนของสวน 72 พรรษาฯ ทางเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดูแลโดยตรง และสามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกได้อย่างเด็ดขาด

นายวันชัย ยังกล่าวถึงมาตราการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะต่อว่า หลังจากที่มาพัฒนาพื้นที่และทวงพื้นที่จากผู้บุกรุกแล้ว ทางเทศบาลมีแผนการในการพัฒนาด้านความปลอดภัย ในเรื่องแสงสว่างและกล้องวงจรปิด ตลอดจนตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นท่าเรือ โดยไม่ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน หรือส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด

“ในพื้นที่สวน 72 พรรษานี้มีผู้บุกรุกกว่า 10 ราย ทีทางเทศบาลได้ใช้วิธีเจรจา พร้อมกับหาที่จอดเรือให้ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งมีความเหมาะสมในการจอดเรือ ตามที่เทศบาลได้จัดให้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยที่เทศบาลไม่มีนโยบาย ที่จะไปรังแกใคร” นายกวันชัย กล่าว

ทั้งนี้ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 บริเวณชุมชนท่าสะอ้าน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(พระนามาภิไธยในขณะนั้น) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา และได้ขอพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน รวมถึงเป็นพื้นที่ใช้สำหรับ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยได้จัดพื้นที่ออกเป็นสวนหินภูเขา ประดับด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และพันธุ์ไม้ดอกหลากหลายชนิด ด้วยพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา จึงทำให้บรรยากาศเหมาะแก่พักผ่อนหย่อนใจและการเดินเล่นยามเย็น

อีกทั้ง ยังแบ่งพื้นที่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการ ถัดออกไปมีลานกว้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันในยามเย็นของประชาชนในละแวกนั้น ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเพิ่มขึ้น มีลานแอโรบิก และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมของชมรมออกกำลังกายอย่างชมรมไทเก๊กด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *