Home » มังคุด” ระแงะ ”ผลผลิตมากทหารพรานช่วยเก็บ-ซื้อแจก

มังคุด” ระแงะ ”ผลผลิตมากทหารพรานช่วยเก็บ-ซื้อแจก

ทหารพราน45 ช่วยเกษตรกรเก็บผลผลิตมังคุด และรับซื้อแจกจ่ายกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่

สถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ซึ่งเป็นต้นฤดูกาลผลไม้ในพื้นที่ มีผลผลิตลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด ทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมังคุดในพื้นที่อำเภอระแงะ ซึ่งมีผู้ปลูกอยู่ที่ 3,816 ไร่

นางสมจิต เพช็รศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทย หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ กล่าวว่า ในพื้นที่มีผู้ปลูกมังคุดมากกว่า 500 ไร่ ราคาจำหน่ายช่วงแรก กิโลกรัมละ 50 บาท แต่ปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในช่วงต้นฤดูของผลผลิต ราคาได้ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 16-20 บาท จึงเกรงว่าในข่วงกลางจนถึงปลายฤดูผลผลิต ราคาจะตกลงมากกว่าที่เป็นอยู่

ขณะที่ชาวสวนมังคุดรายหนึ่งในพื้นที่ กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตมังคุดมีเยอะกว่าทุกปี ราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่ถ้าราคาลดลงกว่านี้ก็หนักใจเพราะต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องแบกรับค่าจ้างของคนเก็บผลมังคุด ซึ่งหากราคาตกต่ำกว่านี้เกรงว่าจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

พันโท สุกฤษฐ์  กาญจนคลอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กล่าวว่า ทางหน่วยฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่อำเภอระแงะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ปีนี้ผลผลิตมังคุดมีจำนวนมากจนราคารับซื้อหน้าสวนค่อนข้างถูก ดังนั้น พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จึงได้สั่งการให้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อลดค่าจ้างแรงงาน รวมถึงรับซื้อมังคุดในราคาที่สูงขึ้น

“มังคุดที่รับซื้อ ทางหน่วยฯ จะนำไปแจกจ่ายให้กำลังพลได้รับประทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ”

อีกทั้ง จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *