Home » ‘วชช.สงขลา’ต่อยอดหลักสูตรปวช.นำนศ.ดูงานเทคนิคหาดใหญ่-มทร.ศรีวิชัยวชช.สงขลา

‘วชช.สงขลา’ต่อยอดหลักสูตรปวช.นำนศ.ดูงานเทคนิคหาดใหญ่-มทร.ศรีวิชัยวชช.สงขลา

ก้าวอีกระดับการศึกษา นำนักเรียนปวช. ดูงาน 2 สถาบันสงขลา พัฒนาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อยอดวิชาชีพเยาวชน

6 ก.ย. 66 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การพัฒนาทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมทักษะรวมทั้งการเปิดโอกาสการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพของนักเรียน ได้รับการอนุเคราะห์และต้อนรับเป็นอย่างดีจาก อ.อรุณ หมัดหมาน หัวหน้าสาขาวิชา กับ อ.กัมพล ชาญเชิงพานิช และคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งให้ความรู้ และแสดงผลงานของนักเรียน ปวช. 1-3 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

กิจกรรมครั้งนี้ ยังรวมถึงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณาจารย์ของคณะ ให้แนวทางการศึกษาต่อและการทำความร่วมมือทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาอีกทั้ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ห้องถ่ายทำและการตัดต่อจากคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการเปิดมุมมองการศึกษาและการต่อยอดวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ณัฏฐณิชา วรรณมณี หัวหน้าสำนักวิชาการ วชช.สงขลา กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2566 วชช.สงขลา
ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปีแรก จากนโยบายของ
ผู้อำนวยการฯ ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในพื้นที่ในสายวิชาชีพ
“เมื่อผ่านไปจะครบหนึ่งภาคการศึกษา จึงได้ร่วมกับคณาจารย์ นำโดย อ.ศุภมาส อยู่อริยะ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฯ วชช.สงขลา และ อ.ชด นิตศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักเรียนไป
ศึกษาดูงานที่เทคนิคหาดใหญ่ ในสาขาวิชาเดียวกัน”

ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นเครือข่ายหลักของวชช.สงขลา เนื่องจากในการเปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของวชช.สงขลา ที่ได้รับการอนุเคราะห์หลักสูตรจากสถาบันการอาชีวภาคใต้3 และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสถาบันในการประเมินหลักสูตร
อ.ณัฏฐณิชา กล่าวต่อว่า ในการนี้เพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมดูการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หลังจากที่จบระดับปวช.และในการเรียนต่อระดับปวส.- อนุปริญญา หรือกระทั่งในระดับปริญญาตรี จึงได้นำนักเรียนไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย สงขลา ด้วย โดยสาขาวิชาที่ต่อเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ วชช.สงขลา คือคณะบริหารธุรกิจ ของมทร.ศรีวิชัยฯ
ที่ผ่านมา วชช.สงขลา มีการเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆ กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยฯ ซึ่งมีหลาย
ภาควิชาของวชช.สงขลา ที่สามารถต่อยอดได้ในระดับปริญญาตรี จึงเป็นโอกาสของนักเรียนในการหาข้อมูลในการศึกษาต่อในสายอาชีพ หรือกระทั่งระดับปริญญาตรีต่อไป
“ขณะนี้เรามีนักเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน เป็นนักเรียนในพื้นที่อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และใกล้เคียง ที่จบมัธยมปีที่3 มาศึกษาต่อปวช.”

และในต้นปีหน้า วชช.สงขลา จะเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นพัฒนาการในการดำเนินงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในอีกระดับ
โดย วชช.สงขลา เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งเดียวของภาคใต้ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปวช. และเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งที่ 3 จาก 21 แห่งของประเทศที่เปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับปวช.ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *