Home » ‘เจาะไอร้อง’เปิดพื้นที่เยาวชนร่วมโชว์“สืบสาน” พหุวัฒนธรรม

‘เจาะไอร้อง’เปิดพื้นที่เยาวชนร่วมโชว์“สืบสาน” พหุวัฒนธรรม

“แม่ทัพภาคที่ 4”​ เปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง สะท้อนอัตลักษณ์
พื้นถิ่น ความหลากหลายบนดินแดนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พลโท ศานติ
ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2566 มี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก ภาคิณ เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, นายมาหะมะยากีหะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

“วันนี้ดีใจที่ได้มาเห็นขบวนทางวัฒนธรรมของที่นี่ บางขบวนไม่เคยเห็น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้
มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริม พหุวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปีงบประมาณ 2566” พลโท ศานติ กล่าว และว่า

ทราบว่า มีกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมายที่จัดขึ้น ให้เยาวชนและประชาชนได้
เรียนรู้ ร่วมสืบทอดและส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

“ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และที่ขาด
ไม่ได้ คือพี่น้องประชาชนทุกตำบลของอำเภอเจาะไอร้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น”​
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ประจำปี 2566 สภาวัฒนธรรมอำเภอเจาะไอร้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับอำเภอเจาะไอร้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมประเพณีอำเภอเจาะไอร้อง ครั้งนี้ขึ้น

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และส่งเสริม พื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอเจาะไอร้อง เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย

การประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม 7 ขบวน 33 หมู่บ้าน, ประกวด “การกวนขนมอาซูรอ” 36 กระทะ,
การแสดงความสามารถของเยาวชนและประชาชนชาวอำเภอเจาะไอร้องด้วยศิลปะการแสดงและการ
ขับร้องบนเวที, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจากทุกตำบล 18 ชนิด, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 9 ชนิด, การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

โดยได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และงบประมาณสนันสนุน
เพิ่มเติมจากแม่ทัพภาคที่ 4 อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *