Home » ให้บริการแล้วแพลำใหม่“อบจ.สงขลา เฟอร์รี่”-พร้อมท่าแพ4

ให้บริการแล้วแพลำใหม่“อบจ.สงขลา เฟอร์รี่”-พร้อมท่าแพ4


“ผู้ว่าฯ เจษฎา” เป็นประธานเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์แพขนานยนต์ ลำใหม่ (อบจ.สงขลา เฟอร์รี่) เพิ่มจำนวนแพขนานยนต์ให้บริการประชาชนรวม 6 ลำ “นายกไพเจน” เผยท่าแพใหม่ แห่งที่่ 4 ช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลารอคิว

เวลา 09.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ท่าเทียบแพขนานยนต์ ท่าที่ 2 ฝั่งเทศบาลนครสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์แพขนานยนต์ ลำใหม่ (อบจ.สงขลา เฟอร์รี่) โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ถึงความจำเป็นในการจัดสร้างแพขนานยนต์ (อบจ.สงขลา เฟอร์รี่) ว่า


ปัจจุบัน แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา มีให้บริการ 5 ลำ ได้แก่ อบจ. 1 อบจ.2 อบจ.9 อบจ. 10 และอบจ.11 ซึ่งยังไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน ที่ยังคงใช้บริการแพขนานยนต์เป็นจำนวนมาก และต่อเนื่อง ในการข้ามฟากระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลา กับฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร
ประกอบกับแพขนานยนต์จะต้องมีการซ่อมบำรุงประจำปี (ขึ้นคาน) ตามระเบียบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 4 เดือน ซึ่งได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสร้างแพขนานยนต์ (อบจ. สงขลา เฟอร์รี่) ลำนี้ขึ้น


ด้วยการออกแบบให้มีขนาดกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับแพขนานยนต์ อบจ. 10 ทุกมิติ โดยมีขนาดความกว้าง 12.75 เมตร ยาวตลอดลำ 46 เมตร มีความลึกของตัวเรือ 2.5 เมตร เครื่องยนต์ขนาด 500 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องยนต์ สามารถบรรทุกรถยนต์ได้ 30 คัน ผู้โดยสาร 100 คน ใช้เหล็กต่อเรือคุณภาพดีพร้อมปกป้องแผ่นเหล็กด้วยสีที่ทนทานน้ำทะเล

ทั้งยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ แพชูชีพชนิดพองลม พวงชูชีพ เสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสารและอุปกรณ์ดับเพลิง ตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า และมีห้องน้ำมาตรฐานเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ขณะเดียวกัน ได้มีการก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่แล้วเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เพิ่มท่าเทียบแพขนานยนต์จากเดิมที่มี อยู่ 3 ท่า เป็น 4 ท่า อยู่ฝั่งเทศบาลนครสงขลา 2 ท่า และฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร 2 ท่า ทำให้การเทียบท่าของแพขนานยนต์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอคิวในชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนที่ผ่านมา


นายเจษฎา จิตรัตน์ กล่าวว่า การให้บริการแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถือเป็นการให้บริการสาธารณะและเป็นภารกิจที่สำคัญของ อบจ.สงขลา เพราะจะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลาและฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร สะดวก และรวดเร็วขึ้นรวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง “ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้มีความตั้งใจ และพยายามปรับปรุงเพื่อพัฒนาการให้บริการของแพขนานยนต์ต่อเนื่อง จึงได้จัดสร้างแพขนานยนต์ลำใหม่(อบจ.สงขลา เฟอร์รี่) ขึ้น เพื่อให้มีแพขนานยนต์เพียงพอในการให้บริการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย”

ผู้ว่าฯ เจษฎา กล่าว สำหรับการให้บริการแพขนานยนต์ เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) โดยโอนกิจการแพขนานยนต์ให้กับจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่องการดำเนินกิจการแพขนานยนต์ พ.ศ. 2549 ขึ้น และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 โดย นายนวพล บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในขณะนั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *