Home » ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ! Satun Geopark เรียนรู้อุทยานธรณีโลก

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ! Satun Geopark เรียนรู้อุทยานธรณีโลก

12 กันยายน 2566 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการ จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกดึกดำบรรพ์ สื่อสร้างสรรค์ Satun Geopark” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อสร้างการเรียนรู้
เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูลให้แก่เด็กเยาวชนในจังหวัดสตูล และกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค สร้างความ
ตระหนักรู้ และร่วมอนุรักษ์ให้ Satun UNESCO Global Geopark มีความยั่งยืน จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูล ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของกรมทรัพยากรธรณี สถาบันการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ Satun Geopark รวมถึงการทำสื่อ Animation ให้น่าสนใจ เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลก Satun Geopark มากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน


นายสมพงศ์ กล่าวว่า งาน “เปิดโลกดึกดำบรรพ์ สื่อสร้างสรรค์ Satun Geopark” ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ Satun Global Network Of Learning Cities
มุ่งเน้นให้นักเรียนและกลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตามช่วงวัย เกี่ยวกับ Satun UNESCO Global Geopark โดยได้กำหนดเนื้อหาสื่อ Animation และสื่อวีดีทัศน์
สำหรับการเรียนรู้อุทยานธรณีโลก เป็น 4 ช่วงวัย ประกอบด้วย 1.) ช่วงปฐมวัย 3 – 6 ปี 2.) ช่วงอายุ
7 – 15 ปี 3.) ช่วงอายุ 15 – 25 ปี และ 4.) ช่วงอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป จึงกำหนดจัดงานวันนี้เพื่อเปิดตัวสื่อ Animation และสื่อวีดีทัศน์ให้แก่คนสตูล และร่วมปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งอุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืนต่อไป บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัดสตูลที่ว่า “สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *