Home » เปิดไทม์ไลน์คดีคุก” นิพนธ์ ”9ปี “อบจ.สงขลา”รอสะสางดอกเบี้ย30ล้าน

เปิดไทม์ไลน์คดีคุก” นิพนธ์ ”9ปี “อบจ.สงขลา”รอสะสางดอกเบี้ย30ล้าน

วันนี้(28 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ บัลลังค์ 402 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษา คดีอท. 167/2565 มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษ นายนิพนธ์ บุญญามณี จำคุก 9 ปี โดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง 5 ปี กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายนิพนธ์ บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา กรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินแก่บริษัท พลวิศว์ฯ เป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50,850,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล 

คดีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา โดยใช้เวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของคดี ดังนี้

@. บจก.พลวิศว์ฯ ชนะประมูล : ประกาศประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย.2556 โดยนายคม เรืองกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (มีการแก้ไขประกาศ 4 ครั้ง) ผู้ซื้อเอกสาร 6 ราย

1.บริษัท เอเอ็มซีอีควิปเม้นท์ จำกัด, 2.บริษัท ทัชอินไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 3. บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด, 4.บริษัท อะมีลัม จำกัด, 5.บริษัท เอ๊กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด,6.บริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จำกัด มีผู้ยื่นเอกสารและผู้เสนอราคา 2 ราย 1. บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด เสนอราคา 50,850,000 บาท  และ 2.บริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จำกัด 50,900,000 บาท (ราคาห่างกัน 50,000)

@ วันที่ 16 พ.ค. 2556  บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด วางเงิน 50,850,000 บาท และวันที่ 31 พ.ค.2556 นายอุทิศ ชูช่วย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและทำสัญญา

@.  วันที่ 11 ต.ค.2556 นายอุทิศ ชูช่วย ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง

@.. นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา คนที่ 5 : วันที่ 28 ส.ค.2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกฯอบจ.สงขลา

@.. ส่งมอบรถ : วันที่ 8 ต.ค.2556 บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้ส่งมอบรถ 2 คันให้แก่ อบจ.สงขลา และมีการตรวจรับและทดสอบรถโดยคณะกรรมการในวันที่ 9 ต.ค.2556

 @.. คณะกรรมการเสนออนุมัติสั่งจ่ายเงิน/ขึ้นทะเบียนรถ :

@.. “นิพนธ์” อนุมัติสั่งจ่ายเงิน :

@.. หนังสือร้องเรียน : ในวันที่ 21 พ.ย.2556 ระหว่างที่ผลการทดสอบตรวจรับรถยังไม่เสร็จสิ้น บริษัท ไทยวินเนอร์ ทรัค จำกัด ได้มีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อว่ามีการฮั้วประมูล

@.. “นิพนธ์”สั่งสอบ/สั่งระงับจ่ายเงิน : วันที่ 25 ก.ค.2557 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า การประมูลซื้อไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนด การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่า การประกวดราคา และการจัดซื้อรถมีเจตนาไม่สุจริต เป็นการสมยอมกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี ระงับการเบิกจ่ายเงินจาก อบจ.สงขลา ให้บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด

@.. “นิพนธ์” พบหลักฐานฮั้วประมูล

@.. จังหวัดสงขลามีหนังสือสั่งให้ อบจ.ชำระเงิน : กรณีหน่วยงานตรวจสอบสั่ง อบจ.สงขลา จ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชน ดังนี้ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้มีหนังสือร้องเรียนถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลา และผู้ว่าราชการจังหสัดสงขลา ซึ่งเมื่อทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สั่งการให้ อบจ.จ่ายเงินให้บริษัทเอกชน โดยวันที่ 28 มี.ค. 2557 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลา และผู้ว่าราชการจังหสัดสงขลา เห็นพ้องด้วยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลาจึงมีหนังสือสั่งการลงวันที่ 5 มิ.ย.2557

@.. “นิพนธ์” ยืนยันไม่จ่าย พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ/สตง.

@.. บจก.พลวิศว์ฯ ฟ้องศาลปกครองสงขลาให้อบจ.ชำระเงิน : วันที่ 17 มิ.ย.2557

@.. ศาลปกครองสงขลาสั่งอบจ.ชำระเงิน : ศาลปกครองพิพากษา วันที่ 7 พ.ย.2560

@.. อบจ.สงขลาอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง

@..บจก.พลวิศวะฯ ฟ้องปปช.

@.. ปปช. ชี้มูลความผิด “นิพนธ์” วันที่ 1 ต.ค. 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี

หมายเหตุ : อบจ.สงขลา แจ้งความบริษัทฯฮั้วประมูล : วันที่ 16 ต.ค. 2563 นายถาปัตย์ ณสีหาโต รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการ อบจ.สงขลา และคณะ ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เอาผิดกับเอกชนที่เข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ฯ

@.. รมว.มหาดไทย ลงนามสั่ง นายกอบจ.สงขลา(นิพนธ์)พ้นจากตำแหน่ง : 28 มิ.ย.2564

@..วันที่ 9 มิ.ย.2565 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ อบจ.สงขลา ต้องจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยให้เอกชน รวม 80 ล้านบาท ในคดีประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์

@. .วันที่ 23 มิ.ย.2565 อบจ.สงขลา จ่ายเงิน บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ในคดีซื้อรถอเนกประสงค์ 2 คัน สมัยนายนิพนธ์ บุญญามณี เป็น นายก อบจ.สงขลา ปี 2556 พร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 82 ล้านบาท โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ยืนยันว่า อบจ.พร้อมจ่ายเงินให้เอกชน เพราะกันเงินไว้แล้ว 50 ล้านบาทเศษ แต่ดอกเบี้ยกว่า 30 ล้าน อบจ.ต้องหาเงินมาชดใช้ และให้กระทบการทำงานของ อบจ.น้อยที่สุด และฟ้องร้องเรียกเงินส่วนนี้คืนให้ อบจ.

@.วันที่ 5 ก.ย.2565 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนิพนธ์ บุญญมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม ป.อาญา ม.157 กรณีที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นนายก อบจ.สงขลา ได้มีพฤติการณ์ไม่จ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์แก่ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด โดยเป็นวงเงินกว่า 52 ล้านบาท ขณะที่ในตอนนั้น อบจ.สงขลา ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

@. วันที่ 28 กันยายน 2566 ศาลทุจริตแบะประพฤติมิชอบกลาง ตัดสินคดี สั่งจำคุก นายนิพนธ์ บุญญามณี 9 ปี และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี พร้อมกับยื่นประตัว อย่างไรคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด นายนิพนธ์ ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลอุทธรณ์ได้อีก 

เกี่ยวกับกรณีนี้ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอวจ.สงขลา กล่าวว่า ในเรื่องของรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ที่ อบจ.จะต้องชำระเงินทั้งค่ารถและค่าดอกเบี้ย ตามคำสั่งศาล รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาทเศษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 โดยแยกเป็นเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ จำนวน 50 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ยอีก 30 ล้านบาทเศษ หลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม 2565 ก็ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีผู้ใดทำให้เกิดความเสียหายกับ อบจ.ซึ่งได้ข้อสรุป นำส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้ กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ส่งเรื่องคืนมายัง อบจ.สงขลา จึงได้ได้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

“ในขณะนี้เรายังต้องรอคำสั่งจากกรมบัญชีกลาง ว่าเห็นอย่างไรกับข้อสรุปที่ทาง อบจ.ส่งไป ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เนื่องจากเรื่องยังไม่สิ้นสุด โดยตามแนวทางนั้น ทางกรมบัญชีกลางอาจจะมีความเห็นตอบกลับมาว่า มีผู้ใดเข้าข่ายกระทำความผิดในการทำให้ อบจ.ต้องชำระดอกเบี้ยถึง 30 ล้านบาทเศษ ซึ่งอาจจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่ถูกระบุว่ากระทำความผิดมาชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับ อบจ.รวมถึงการฟ้องไล่เบี้ยในอนาคต รวมถึง อาจจะมีความเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนา ซึ่งก็อาจจะไม่มีผู้ใดเข้าข่ายกระทำผิด ซึ่งทำให้เรื่องยุติลง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องตอบกลับมาจากกรมบัญชีกลางแต่อย่างใด” นายไพเจน กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *