Home » ศิษย์เก่าม.อ.เป็นผู้บริหารระดับสูง

ศิษย์เก่าม.อ.เป็นผู้บริหารระดับสูง

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานึกศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้แต่งตั้งศิษย์เก่าม.อ. เป็นข้าราชการเมือง และผู้บริหารระดับสูงหลายคน ประกอบด้วย

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 4 เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี, นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ รุ่น 9 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
นายธนสุนทร สว่างสาลี ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ครม. ได้แต่งตั้งศิษย์เก่า ม.อ. เป็นผู้บริหารระดับสูงมาแล้วหลายท่าน อาทิ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ศิษย์เก่า รป.ม. ม.อ.รุ่นที่ 12 (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ) อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็น ปลัดกระทรวงแรงงาน, นพ.สุเทพ เพชรมาก ศิษย์เก่า รป.ม. ม.อ.รุ่น 2 (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายเริงชัย คงทอง ศิษย์เก่าคณะวิศวะ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *