Home » ผวจ.ประชุมกรอ. กกร.สงขลาเข้าร่วม

ผวจ.ประชุมกรอ. กกร.สงขลาเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 4/2566 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สงขลา เข้าร่วม
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 4/2566


โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วม นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา


นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, นายชนินทร์ สาครินทร์, นายธงชัย วาสนารุ่งเรืองสุข ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสงขลา


ภาครัฐนำโดยนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ,นางจันทร์จิรา บางแสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, นางปิยรัตน์ ลัภกิตโร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 4/2566 นี้
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยกลไกคณะกรรมการ กรอ. ในปีงบประมาณ 2567

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *