Home » ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ สงขลาตั้ง26จุดควบคุม

ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ สงขลาตั้ง26จุดควบคุม

วันที่ 10 เม.ย.66 ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลางกลางจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการร่วมประชุมและเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

มี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากถนนทุกมิติ

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานการประชุมและเปิดศูนย์ฯ ผ่านระบบ Video Conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยมีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย ศปถ. ได้ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ทุกปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีของคนไทยประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา โดย ศปถ. ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ในทุกพื้นที่ ทั้งมาตรการการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน มาตรการการอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมาตรการการใช้กฎหมาย โดยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทั้งถนนหลักและถนนรองเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 บนเส้นทางสายหลักและสายรองของทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา 26 จุด พร้อมแต่งตั้งคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การติดตามและประเมินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลในการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *