Home » ข่าว » ‘นครสงขลา’บิ๊กคลีนนิ่ง

‘นครสงขลา’บิ๊กคลีนนิ่ง

(เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566) นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายครรชิต นนทสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขต 2 นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง, งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณถนนสายบุรี และถนนนครใน

โดยมีการล้างพื้นผิวจราจร ล้างคูระบายน้ำ เคลียพื้นที่การวางสิ่งของบนคูระบายน้ำ และจัดเก็บขยะเรื้อรัง (บางส่วน) เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ถนนในท้องถิ่นสะอาด สวยงาม และปลอดภัย ที่สำคัญสร้างให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ดำเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครสงขลา #นโยบายสะอาด (Clean) นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพื้นที่ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

และจากนี้ไป เทศบาลนครสงขลา ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นเรียบร้อยหน้าอาคารบ้านเรือน เพื่อภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่นร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *